Uitvoeringsverzoek voorbehouden en risicovolle handelingen

Voor de 14 voorbehouden handelingen en voor de risicovolle- en overige verpleegkundige handelingen, heeft Cordaan van verwijzers een schriftelijk verzoek tot uitvoering nodig.

U kunt dit verzoek digitaal invullen. Een overzicht met alle handelingen waarvoor we dit schriftelijk uitvoeringsverzoek nodig hebben, vindt u onderaan het digitale formulier aan de rechterkant van deze pagina.

Wanneer u een nieuwe cliënt aanmeldt waarbij één of meer van deze handelingen uitgevoerd moet(en) worden, graag het uitvoeringsverzoek volledig ingevuld meesturen met de aanvraag van zorg. Is uw cliënt reeds bij ons in zorg dan kunt u volstaan met alleen het volledig ingevulde uitvoeringsverzoek.

N.B. een uitvoeringsverzoek moet bij elke wijziging van handeling en/ of verlopen geldigheid opnieuw ingevuld en verstuurd worden.

Heelkundige handelingen 

 • wondspoelen via katheter;
 • verzorgen of verwijderen wonddrain of  redonsedrain; verwisselen opvangfles;
 • verzorgen van een tracheotomiewond;
 • verwijderen wondtampon;
 • verwijderen hechtingen of agrafen;
 • verwijderen exudrain.

Katherisaties en infuusbehandeling 

 • inbrengen perifere canule voor infuus (toedieningssysteem);
 • verwisselen infuuszak, verwijderen perifeercanule en toedienen medicatie via PI;
 • verwisselen afsluitdopje van, toedienen medicatie (en heparine doorspuiten in en verzorgen van) centraal veneuze katheter;
 • epiduraal en intrathecaal (poort): aanprikken spinaal poortsysteem, verwisselen naald;
 • verwijderen epiduraalkatheter, verwijderen naald spinaal poortsysteem;
 • inbrengen hypodermoclyse;
 • verwijderen hypodermoclyse;
 • inbrengen subcutane canule, verwisselen;
 • toedienen van medicatie via subcutaan infuus;
 • verwijderen subcutane naald en infuustoedienings-systeem. 

Sondevoeding  

 • inbrengen/verwijderen neus-maag sonde, verwisselen PEG-sonde of jejunostomiesonde;
 • toedienen sondevoeding mbv spuit of voedingspomp en medicatie via sonde. 

Nier- en blaaskatheterisatie 

 •  inbrengen van blaaskatheter (eenmalig of verblijfs-of suprapubisch);
 •  blaasspoelen bij ingebrachte katheter en verwijderen verblijfskatheter;
 •  nefrostomiekatheter spoelen;
 •  urinestoma (UP) - katheteriseren van urinereservoir, spoelen;
 •  CAPD spoeling.

Colostoma   

 •  spoelen colostoma (AP) en toedienen medicijnen

Overig 

 • injecties en puncties;
 • darmspoelen/toedienen hoog opgaand klysma;
 • maaginhoud hevelen;
 • spoelen galdrain en ascitisdrain;
 • zuurstof toedienen; 
 • uitzuigen van mond- en keelholte;
 • zuurstof toedienen; 
 • uitzuigen van tracheacanule/van trachea via tracheacanule.

Verpleegkundige handelingen waarvoor schriftelijk verzoek vereist is: 

 •  bloedglucosewaardemeting en vingerprik;  
 •  zwachtelen.