Rondvaartboot Ilje

Het is helaas niet meer mogelijk om via deze pagina een rondvaart met de Ilje te boeken. Zie het bericht hieronder voor meer informatie.

Overdracht van de Ilje

Sinds de vroege jaren 2000 wordt door Cordaan een kleine rondvaartboot “de Ilje’ in de vaart gehouden. Hierdoor konden cliënten van Cordaan tegen een vergoeding het hele jaar door rondvaarten maken door de Amsterdamse grachten. De Raad van Bestuur heeft geconcludeerd dat er onvoldoende kennis en kunde in huis is voor het in de vaart houden van de rondvaartboot. De RvB heeft kritisch gekeken naar de exploitatiekosten van de Ilje. Deze is negatief, de kosten nemen toe en er varen weinig (eigen) cliënten mee.  Wel is de Ilje uniek genoeg om behouden te blijven, echter kan Cordaan hier zelf geen duurzame oplossing voor bieden. Wij hebben gezocht naar een onderneming die de Ilje in de vaart zou kunnen houden, waarbij rekening gehouden wordt met het bijzondere karakter van de Ilje.

Er is een partij gevonden die vanuit een sterke maatschappelijke betrokkenheid mogelijkheden ziet tot inzet van specifiek de Ilje, Edumar Vaaropleidingen. Edumar leidt al meer dan 20 jaar cursisten op voor het Groot Vaarbewijs en Zeilbewijs. Zij presenteren zich als marktleider voor mensen die op latere leeftijd alsnog van de binnenvaart hun beroep willen maken. Daarbij hecht Edumar er bijzondere waarde aan om cursisten die binnen het reguliere opleidingssysteem niet kunnen meekomen te helpen bij het verkrijgen van een beroepskwalificatie. Edumar leidt sinds enkele jaren ook rondvaartschippers op en speciaal voor dat doel heeft het bedrijf een voorstel tot overname gedaan, waarmee de RvB heeft ingestemd. De Ilje is in december 2019 aan Edumar overgedragen.

Met Edumar is overeengekomen dat de Ilje de van 1 januari 2020 tot en met 2023 ook deels beschikbaar blijft voor cliënten van Cordaan. Edumar stelt hiertoe 80 volledig verzorgde rondvaarten van 2 uur beschikbaar. De intentie van Edumar is om dat ook na 2023 te continueren. Ook zal Edumar in overleg met het Leerwerkbedrijf van Cordaan afspraken maken over de continuering van inzet voor dagactiviteiten aan boord. Zowel stilliggend in de haven, als meevarend tijdens de vaartochten. Tevens zal Edumar zich in het bijzonder blijven inzetten om de Ilje laagdrempelig aan te bieden voor zorggroepen. Na overname behoudt de Ilje de huidige scheepsnaam.
 
In de afgelopen jaren heeft een team van vrijwilligers en medewerkers met veel enthousiasme en inspanningen ervoor gezorgd dat onze cliënten hebben kunnen genieten van mooie en gezellige rondvaarten. Wij zijn hen zeer dankbaar voor hun inzet de afgelopen jaren!