Psycholoog

Een psycholoog binnen Cordaan is een behandelaar met kennis van ontwikkelingen en problemen bij de ouder wordende mens. De psycholoog heeft kennis van zorg en behandeling en kan u helpen met psychische problemen. Binnen Cordaan werken basispsychologen en gezondheidszorgpsychologen (gz-psycholoog). Deze laatste hebben na hun studie psychologie nog een tweejarige verdiepende opleiding gedaan.

Voor wie?

De psycholoog is er voor bewoners van de verpleeg- en verzorgingshuizen en bezoekers van de dagbehandeling van Cordaan die last hebben van één van de volgende klachten:

 • cognitieve problemen: vergeetachtigheid, moeite met denken, problemen met handelingen uitvoeren, problemen met taal.
 • emotionele problemen: angstklachten, somberheid, verlies- en rouwverwerking,
 • gedragsproblemen: roepgedrag, dag/nachtritme, agressie
 • levensvragen: problemen met ouder worden, onzekerheid over de toekomst
 • andere specifieke vragen zoals: onzekerheid of langer thuis wonen nog wel verantwoord is, lichamelijke klachten waarvoor geen duidelijke medische verklaring is.

Wat doet een psycholoog

De psycholoog brengt samen met u, en in veel gevallen ook met uw naasten en het verzorgend team, uw klachten in kaart. Dit gebeurt in een persoonlijk gesprek, eventueel aangevuld met vragenlijsten.  Cognitieve klachten worden met een neuropsychologisch onderzoek in kaart gebracht.
Daarna wordt gekeken welke therapie het beste bij u en uw klacht past. Dit kan een aantal begeleidende gesprekken zijn ter ondersteuning. Of een behandeling gericht op het veranderen van gedrag of gevoel.

Praktijkvoorbeelden

1. Na een beroerte hebt u moeite met afspraken onthouden en overzicht over uw weekactiviteiten. Verblijft u op een  revalidatie-afdeling, dan doet de psycholoog een neuropsychologisch onderzoek: testen en vragenlijsten die uw geheugen, concentratie en planningsvermogen in kaart brengen. Op basis van het onderzoeksverslag krijgt u advies.
2. Moet u verhuizen naar een verpleeghuis omdat u intensieve zorg nodig heeft, dan kunt u last krijgen van spanning of somberheid. De psycholoog kan u helpen met bijvoorbeeld gesprekken, opdrachten en handige oefeningen.

Aanbod en specialisaties

 • diagnostiek van cognitieve problemen, stemmings- en angstklachten en gedragsproblemen
 • individuele behandeling
 • mediatieve behandeling met zorgteam en/of familie
 • omgaan met dementie, niet aangeboren hersenletsel en somatiek
 • revalideren na een herseninfarct of hersenbloeding (CVA)
 • intake en screening bij verergering van uw COPD (exacerbatie)
 • revalideren na een orthopedische ingreep of een andere lichamelijke oorzaak

Voorwaarden

Woont u in een verpleeghuis of bezoekt u de dagbehandeling? Dan kunt u op eigen initiatief bij de psycholoog van de locatie terecht. Met een verwijzing van de arts of van de verzorging kan dat ook.

Woont u in een verzorgingshuis? Dan hebt u een zorgzwaartepakket (ZZP) met behandeling nodig om ondersteuining te krijgen van een psycholoog.

Contact

Amsterdam Noord

De Banne
De Die
psychologendedie@cordaan.nl

Amsterdam Nieuw-West

Hof van Sloten
Ottho Heldringstraat
psychologenwest@cordaan.nl

Amsterdam West

Nieuw Vredenburgh
Saskia van Uijlenburgkade
Gerrie Knetemannlaan
psychologenwest@cordaan.nl

Amsterdam Oost

Kraaipan
De Gooyer
psychologenoost@cordaan.nl

Amsterdam Zuid

Beth Shalom
De Buitenhof
d'Oude Raai
psychologenbuitenhof@cordaan.nl

Amsterdam Zuidoost

Anton de Komplein
Eben Haëzer (nog niet geopend)
psychologenoost@cordaan.nl

Diemen

Berkenstede
De Diem
psychologenoost@cordaan.nl

Huizen

De Marke De Meenthoek
psychologenoost@cordaan.nl

Nieuw-Vennep

In het Zomerpark
psychologeninhetzomerpark@cordaan.nl