Wisseling voorzitterschap Raad van Toezicht

maandag 18 oktober 2021

Trienke Stellema is vanaf 13 oktober voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) van Cordaan. Zij neemt deze functie over van Mariëlle Rompa die in 2015 voorzitter werd.

Godfried Barnasconi, voorzitter Raad van Bestuur: ’Mariëlle heeft in uitdagende tijden haar rol als RvT-voorzitter met verve vervuld en altijd in goed contact met de Centrale Cliëntenraad en de Centrale Ondernemingsraad. Zij heeft door haar professionele stijl van voorzitten, deskundig en aandachtig, voor veel mensen iets betekend binnen Cordaan. Voor de Raad van Bestuur en de directie was het heel prettig met haar samen te werken. We bedanken haar voor haar werk voor Cordaan.

Trienke Stellema is sinds 2016 lid van de RvT en neemt nu de voorzittershamer over. Daarnaast is zij ook lid van verschillende andere Raden van Toezicht in de zorg, onder andere bij het Martiniziekenhuis, Stichting Hanarth Fonds, Fonds Gehandicaptensport, Annatommie mc en MC Kinderwens. Bij Cordaan was ze eerder lid van de auditcommissie Financiën en Vastgoed, commissie Governance en voorzitter van de commissie Kwaliteit en Veiligheid.

Trienke: ‘Deze verschillende rollen komen nu mooi bij elkaar in het voorzitterschap van de RvT. Als ik de belangrijkste uitdaging mag noemen voor de komende jaren in de zorg en ook voor Cordaan, dan is het dat we als werkgever aantrekkelijk blijven voor medewerkers en aandacht houden voor hun talentontwikkeling en ze behouden. Daarnaast zijn er uiteraard allerlei andere opgaven waarmee we het bestuur en de directie zullen blijven volgen en adviseren.

 

 

Deel deze pagina