Vakschool Langdurige Zorg gestart in Fieldlab Hof van Sloten

maandag 2 oktober 2017

De vakschool Langdurige Zorg is op 14 september gestart in het Fieldlab Amsterdam -Hof van Sloten. Hier vond de eerste lesdag van de studenten van de vakschool Langdurige Zorg plaats. Zij krijgen met ingang van dit schooljaar geen les op het ROC maar in het verpleeghuis Hof van Sloten, één van de twee Fieldlabs in Amsterdam. Anne Ausema, projectleider Fieldlab Hof van Sloten: ‘Fieldlabs heeft de ambitie om studenten op te leiden in de wijk, daar waar de cliënt woont. Door de samenwerking met de vakschool brengen we dit in praktijk.’

Rol in zorg wordt breder
Anne Ausema en docent Johan Atsma leggen de nieuwe studenten uit wat ze van de twee-en-een half jaar durende opleiding kunnen verwachten. Johan Atsma: ‘De vakschool is ontworpen door ROC van Amsterdam, ROC TOP en de praktijk. Jullie als toekomstige verpleegkundigen zijn de spin in het web, waarbij je verder moet kijken dan je neus lang is. Je rol in de zorg wordt steeds breder.’
Anne: ‘Het enthousiasme van de studenten was goed te voelen op deze eerste lesdag. Het Fieldlab is een dynamische leerplek, waarbij theorie en praktijk sterk met elkaar verbonden zijn’.
De eerste vakschoolgroep is in januari 2017 al gestart in Fieldlab Vreugdehof van Amstelring. Nu starten er twee nieuwe groepen; ruim 40 studenten hebben elke week één dag les in Fieldlab Hof van Sloten.

Vakschool Langdurige Zorg
De vakschool is een samenwerkingsverband van ROC van Amsterdam, ROC TOP, Amstelring, Zorggroep Amsterdam Oost, Amsta en Cordaan. Samen bieden zij de opleiding MBO-Verpleegkundige BBL niveau 4 aan. Betrokken docenten, experts van de eigen organisatie en ervaringsdeskundigen bepalen mede de inhoud van de opleiding. Het leren in de praktijk staat in deze opleiding voorop.

Wat is ‘Fieldlabs, Zorg in de wijk in de 21e eeuw’?
De personeelstekorten in Zorg en Welzijn zijn een feit. Hoe leiden we nu het juiste personeel op, dat de student op het moment dat hij klaar is meteen de praktijk in kan? Onderwijs sluit aan bij de actualiteit en gebeurt daar waar het werk is. Het concept Fieldlabs gaat om een innovatieve setting van opleiden in de wijk, altijd ‘bij de tijd’ en ‘bij de cliënt’ en is gericht op ontmoeting. Studenten, docenten, zorgprofessionals, wijkbewoners, cliënten, ICT partijen zijn betrokken. Fieldlabs zijn fysieke locaties, twee in Amsterdam en één in Almere. Aan deze publiek-private samenwerking nemen deel: ROC van Amsterdam, ROC van Flevoland, ROC TOP, Esprit Scholen, Windesheim, AHTI, Amstelring, Cordaan, Zorgfix Thuiszorg, SIGRA, Cinnovate, Gemeente Almere, Gemeente Amsterdam, Metropoolregio Amsterdam, ZorgInc. en Gezondheid en Innovatiecentrum Almere.

Deel deze pagina