Ondertekening Amsterdamse Ontwikkelagenda voor herstel en participatie 2017 - 2022

donderdag 8 juni 2017

Woensdagmiddag 31 mei 2017 vond onder grote belangstelling de ondertekening van de Amsterdamse Ontwikkelagenda herstel en participatie 2017-2022 plaats. De middag werd geleid door Pauline Meurs, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.

Een andere kijk op zorg en de organisatie hiervan in de samenleving. Dat is waar de Amsterdamse Ontwikkelagenda voor staat. Het doel? Meer inzet op eigen kracht, individueel herstel en participatie van de psychisch kwetsbare Amsterdammer. Meer oog voor veiligheid en kwaliteit van leven voor deze burgers – maar ook voor hun omgeving. Ondertekenaars hebben de wil om de krachten te bundelen om tot 30% meer herstel en participatie te komen voor psychisch kwetsbare Amsterdammers.

Betrokken partijen
De Ontwikkelagenda werd ondertekend door Cliëntenbelang Amsterdam; Groot MO/GGz Overleg; Ypsilon Amsterdam; Arkin; Cordaan; GGD Amsterdam; GGZ InGeest; HVO Querido; Leger des Heils; Centrum de Brouwerij; De Regenboog groep, Huisartsenkring Amsterdam/Almere; 1 ste Lijn Amsterdam, Directeurenoverleg MaDi/MEE van SOMOSA; Volksbond Amsterdam / Streetcornerwork; gemeente Amsterdam (opdrachtgever); Zilveren Kruis (opdrachtgever). Met de ondertekening onderschrijven zij de speerpunten en doelstellingen van de Ontwikkelagenda  – en beloven zich de komende vijf jaar, onder regie van de gemeente Amsterdam, gezamenlijk in te spannen om deze agenda met elkaar te realiseren.

Gerelateerde pagina's

Deel deze pagina