Nieuw: Vakschool langdurige zorg voor MBO verpleegkundigen niveau 4

maandag 5 december 2016

In januari 2017 start een nieuwe opleiding aan de vakschool voor langdurige zorg: MBO-verpleegkundige BBL niveau 4. De vakschool is een samenwerkingsverband van ROC van Amsterdam, ROCTOP, Cordaan en Amstelring. De partijen bepalen gezamenlijk de inhoud van de opleiding. Een van de doelen is de theorie en praktijk dichter bij elkaar te brengen.

Binnen de zorg worden er nieuwe specifieke competenties gevraagd op het gebied van het verlenen van de zorg. De zorgzwaarte neemt toe, nieuwe ontwikkelingen vinden plaats zoals domotica, e-health, de mantelzorgers nemen een grotere rol in, de diversiteit van de zorgvragers is groter en door de toename van de levensverwachting bereiken steeds meer mensen een hogere leeftijd. De vakschool springt hierop in door kennis en casuïstiek aan te bieden, de systematiek van de CanMEDS-rollen toe te passen en aandacht te geven aan de veranderende eisen gesteld aan de verpleegkundige.

Het leren in de praktijk staat in de opleiding voorop: leren voor en in het netwerk van de zorgvrager. Dit betekent ook dat je gedurende de opleiding stage gaat lopen op meerdere  werkplekken en binnen diverse zorgcategorieën. Digitale leermiddelen zullen een belangrijke plek innemen tijdens de opleiding.

Duur van de opleiding is tweeënhalf jaar. Start van de opleiding is 27 januari 2017. Lesdagen zijn op vrijdag, in Amsterdam. Toelatingseisen: een diploma IG (of daaraan gelijkgesteld), een diploma MMZ4 of SPH. Ook is er een verplichte toelatingstest bij Cordaan. Aanmelden via Tamara Bertelkamp, Cordaan Academie. (tbertelkamp@cordaan.nl).

Voor meer informatie over de opleiding, mail naar shommema@cordaan.nl.
Je kunt ook kijken op de websites van ROCTOP en ROC van Amsterdam.

Foto: ROC van Amsterdam

Deel deze pagina