Na LifeWise nu ook JobWise: onderzoek naar werk voor mensen met een LVB+

donderdag 4 april 2019

Middin en Cordaan gaan onderzoek (laten) doen naar de begeleiding van mensen met een licht verstandelijke beperking en complexe problematiek (LVB+) naar en tijdens werk. Het is een vervolg op de ontwikkeling van het methodisch kader LifeWise voor deze doelgroep.

Onder de naam JobWise gaat het Amsterdam UMC onderzoeken wat de succesfactoren zijn die de jobcoaches/werkbegeleiders van Middin en Cordaan inzetten in de begeleiding van cliënten met een LVB+ naar en tijdens betaald werk. Jobcoaches en werkbegeleiders krijgen handvatten in de begeleiding van de doelgroep én de werkwijze wordt zo overdraagbaar.

Centraal staat de vraag: welke elementen in de huidige aanpak van Middin en Cordaan voor mensen met een LVB+ zorgen ervoor dat zij succesvol zijn in het toeleiden van mensen met een LVB+ naar werk?

Het onderzoek zal het tweede kwartaal van 2020 zijn afgerond.

Gabe de Vries en Renata Wieringa zijn namens Cordaan de contactpersonen.

Deel deze pagina