Explosieve toename kortdurend verblijf

dinsdag 15 augustus 2017

Omdat ouderen langer thuis blijven wonen is de vraag naar kortdurende zorgvormen tussen thuis en verpleeghuis explosief gegroeid. Deze trend signaleert Cordaan in haar jaarbeeld ‘Samen voor Kwaliteit’. In het eerste halfjaar van 2017 is de stijging circa 70% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2016. Vooruitlopend op deze ontwikkeling heeft Cordaan nieuwe zorgvormen ontwikkeld voor kortdurend verblijf. Dit om te voorkomen dat ouderen in een ‘zorggat’ vallen als het thuis even niet gaat. Bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname om te revalideren of aan te sterken, of omdat de mantelzorger overbelast is.

Buurtziekenhuis
Een andere oplossing die Cordaan binnenkort biedt - in samenwerking met het AMC - is het buurtziekenhuis. Dat is zorg tussen thuis en het ziekenhuis, als er sprake is van een acuut medisch probleem zoals een longontsteking. Niet alleen de kwaal wordt behandeld, tegelijkertijd bekijken zorgverleners wat iemand nodig heeft om thuis zo zelfstandig mogelijk te blijven wonen. Na maximaal 14 dagen kunnen de meeste cliënten weer naar huis. Zo nodig met inzet van mantelzorg of professionele zorg van de wijkverpleging en / of huisarts.

Wijkverpleegkundigen op Spoedeisende Hulp (SEH)
In samenwerking met het OLVG-Oost loopt een proef om ouderen zo snel mogelijk weer naar huis te begeleiden. Voor ouderen is een ziekenhuisopname niet altijd nodig. Als het even kan begeleiden wijkverpleegkundigen hen van de SEH naar huis. Zij regelen direct de benodigde thuiszorg. Op basis van de eerste resultaten, is het besluit genomen de proef uit te breiden naar de huisartsenpost.

Jaarbeeld
Cordaan speelt met deze genoemde zorgvormen in op de wens van ouderen. In het jaarbeeld komen ook voorbeelden aan bod hoe Cordaan mensen met een verstandelijke beperking en/ of  psychiatrische problematiek in staat stelt zo zelfstandig mogelijk te leven. Wat dit betekent voor cliënten en medewerkers op het gebied van zorgverlening, maar ook voor het vastgoed, beschrijft het jaarbeeld ‘Samen voor Kwaliteit’.

Gerelateerde pagina's

Deel deze pagina