Erasmus+ partnermeeting in de Van Limmikhof

vrijdag 21 april 2017

Cordaan werkt al enige tijd samen met partners uit Frankrijk, Duitsland, Polen en Engeland in het Erasmus+ project 'Jobcoach for people with disabilities'. Doel van dit project is het opstellen van Europese richtlijnen voor jobcoaching van mensen met een beperking. Het project wordt gesubsidieerd door de Europese Commissie. In april organiseerde Cordaan een partnerbezoek.

Yvonne Wilders - lid Raad van Bestuur - opende de tweedaagse sessie op de Van Limmikhof. In haar openingsspeech benadrukte zij het belang van harmonieus samenwerken in onzekere tijden binnen Europa, en het scherp houden van onze gemeenschappelijke doelen.

In de drie jaar dat het project duurt, brengen we de verschillen in positionering van de Jobcoach in de verschillende deelnemende landen in kaart. Deze verschillen geven inzicht in best practices uit andere landen, die we in een Europese context proberen te beschrijven. Doel is de rol van de jobcoach in organisaties beter te verankeren. Uitwisseling van praktijkervaringen speelt hierin een fundamentele rol. Bovendien scheppen we hiermee in de deelnemende landen kaders die de positie en integratie van mensen met een beperking verstevigen.

Vertegenwoordigers in het project zijn vanuit Cordaan Jeanne Arts - jobcoach, en Peet-Jan Hendriks - teammanager SFS Adviesbureau.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het Erasmus+ project? Klik op de kwaliteitsstandaard onder deze tekst. Een samenvatting van het project in het Nederlands vindt u op de pagina Downloads.

U kunt ook een e-mail sturen aan Jeanne: jarts@cordaan.nl of Peet-Jan: phendriks@cordaan.nl.

Deel deze pagina