Eelco Damen: ‘Liefdevolle zorg kost veel geld’

woensdag 6 april 2016

Eelco Damen, voorzitter Raad van Bestuur Cordaan, is voor het april nummer van Zorgvisie geïnterviewd. In het artikel wordt hij bevraagd over de uitdagingen die de transitie met zich meebrengt.

In het interview vertelt Damen hoe de organisatie moet vernieuwen en verbeteren in een periode van bezuinigingen. Ook komt de discussie over kwaliteit van zorg aan bod. Eelco Damen vindt de Haagse en inmiddels landelijke discussie over een kwaliteitskader voor de verpleeghuiszorg te veel gebaseerd op de gang van zaken in het klassieke grote verpleeghuis. "In een kwaliteitskader dat gericht is op de toekomst en de wensen van cliënten moet staan hoe je de zorg kleinschalig aanbiedt in een wijk. Aan mensen die zo lang mogelijk thuis willen wonen in een veilige en vertrouwde sfeer. En je moet in de visie beschrijven op welke manier professionals samenwerken om zorg dichtbij te leveren.' Hij is van mening dat het kabinet maar een halve discussie voert.

De boodschap is dat ouderenzorg liefdevol en respectvol moet zijn. 'Maar liefdevolle zorg kost heel veel geld. De discussie daarover wordt vermeden. Bij een groeiende populatie ouderen met een toenemende complexiteit van de zorgvraag moet je investeren. Je moet een fundamenteel debat voeren over wat er nodig is om ouderen thuis te kunnen laten wonen. En in dat debat moet je je ook afvragen: wat kunnen we minder doen in de curatieve zorg en meer investeren in de care? Er moet geld van de ziekenhuizen naar de care-instellingen. En dat kan alleen als er een integrale beleidsagenda voor de zorg komt.'  Zelfs op het ministerie is die er niet.

De scheiding tussen curatieve zorg en de langdurige zorg werkt door in de organisatie van het departement tot en met de politieke verantwoordelijkheid van de minister (curatieve zorg) en de staatssecretaris (langdurige zorg) toe. Vanuit een landelijke denktank is jaren geleden het idee gekomen om de minister verantwoordelijk te maken voor langdurige zorg en de staatssecretaris voor de curatieve zorg, om te laten zien waar de prioriteiten voor de toekomst liggen."

Deel deze pagina