Dubbelinterview over pilotproject leefcirkels op gesloten PG-afdelingen

donderdag 16 februari 2023

In het domein Wonen Met Zorg voor Ouderen (WMZO) is Cordaan gestart met een nieuw pilotproject: Leefcirkels. Met behulp van leefcirkels kunnen de gesloten PG-afdelingen geleidelijk van het slot. Maar dan wel op een zorgvuldige en verantwoorde manier. In een dubbelinterview vertellen deelprojectleider Maran Jansen en PB-er Jeanette Taylor-Dieprink over hoe het werkt en wat de verandering met zich meebrengt.

Wat zijn leefcirkels en waarom kiezen we hiervoor? 
Maran: “Een leefcirkel is een zo groot mogelijke leefruimte waarin een bewoner zich vrij kan bewegen. Deze ruimte is persoonsafhankelijk en kan worden aangepast. De bewoner krijgt een polsbandje om met een zender die in verbinding staat met de deuren van de locatie. Voor de ene bewoner gaat de deur wel open, voor de ander niet. De deur registreert zelf wie ervoor staat. Op die manier geven we bewoners waarbij dit een toegevoegde waarde is, meer eigen regie en autonomie terug. Bewoners krijgen dus meer vrijheid en beweging en dat draagt bij aan een betere gezondheid en meer leefplezier. Wij zetten onze deuren vanaf nu zoveel mogelijk open, tenzij dat echt niet anders kan.” 
Jeanette: “Ik vind het zo mooi dat we bewoners hiermee een stukje van hun vrijheid kunnen teruggeven. Ik heb zelf nog meegemaakt dat we van een open naar een gesloten afdeling gingen. Hoewel ik dat besluit destijds goed kon begrijpen, heb ik ook het verdriet van bewoners gezien. Want je neemt toch vrijheid van ze af. Ik ben blij dat we nu een tegengestelde beweging gaan maken. Voor ouderen is het belangrijk om een loopje te maken en contact te leggen met anderen,  bijvoorbeeld in het restaurant. Met elkaar gaan we op zoek naar een nieuwe balans tussen vrijheid en veiligheid.”     

Wat is op dit moment de stand van zaken? 
Maran: “We zijn nu nog druk met de voorbereidingen. Begin dit jaar willen wij deze technologie in Eben Haëzer voor het eerst echt in gebruik gaan nemen. We gaan daarbij zorgvuldig te werk. Zo starten we eerst met een pilot in Eben Haëzer. Als de pilot succesvol verloopt, willen wij de leefcirkels en nieuwe manier van werken gaan uitrollen over meerdere afdelingen en verpleeghuizen van Cordaan. Dat doen we stapsgewijs. Maar voordat we dat gaan doen willen we eerst uitgebreid gaan proefdraaien. Dat betekent ervaren, leren en goed evalueren. Je moet namelijk weten waar je mee bezig bent en waarom je dit doet. Want bij leefcirkels gaat het om veel meer dan techniek. Het vereist ook een compleet andere werk- en denkwijze.” 
Jeanette: “Dat klopt! Er gaat namelijk ontzettend veel veranderen voor onze bewoners en medewerkers. Je mag de impact niet onderschatten. Iedereen gaat merken dat de afdeling niet meer echt gesloten is. Dus ook de medewerkers van andere afdelingen en het restaurant. Zij krijgen opeens met  deze doelgroep te maken. Hoe ga je met deze bewoners om? Voor welke benadering kies je? Kortom: De implementatie van leefcirkels heeft een enorme impact op iedereen die in de woonzorglocatie woont, leeft en werkt.”  

Hoe betrekken jullie iedereen bij deze grote verandering? 
Maran: “Wij zien dit als een co-creatie-project.  Samen ervaren we wat leefcirkels en het gebruik van de zorgtechnologie betekent voor ons dagelijks werk. We betrekken iedereen: bewoners, familieleden, restaurantmedewerkers, zorgpersoneel, gastvrouwen. Iedereen heeft een even belangrijke stem. Om dit project te laten slagen moeten we goed met elkaar samenwerken. Dat betekent: samen leren en evalueren en vervolgens  verbeteren waar mogelijk. 
Jeanette: “Het geleidelijk openstellen van de gesloten PG-afdeling moet natuurlijk wel op een zorgvuldige en verantwoorde manier gebeuren. Als we erin slagen om leefcirkels op de juiste manier in te zetten, dan betekent dit voor bewoners en medewerkers een geweldige vooruitgang. Dan kunnen onze bewoners weer gaan en staan waar ze willen. Zelf een krantje ophalen of even naar het restaurant voor een kopje koffie of lunch. Hoe mooi is dat?!” 

Deel deze pagina