Cordaan reactie op rapport coronacrisis

donderdag 17 februari 2022

'Een stille ramp', zo noemt de Onderzoeksraad voor Veiligheid de situatie in verpleeghuizen aan het begin van de coronacrisis. De overheid had onvoldoende aandacht voor de kwetsbare ouderenzorg, doordat ziekenhuizen en acute zorg voorrang kregen. Het bezoekverbod voor bewoners was te ingrijpend en heeft tot veel verdriet geleid.

'Een stille ramp', zo noemt de Onderzoeksraad voor Veiligheid de situatie in verpleeghuizen aan het begin van de coronacrisis. De overheid had onvoldoende aandacht voor de kwetsbare ouderenzorg, doordat ziekenhuizen en acute zorg voorrang kregen. Het bezoekverbod voor bewoners was te ingrijpend en heeft tot veel verdriet geleid.

Wij herkennen ons bij Cordaan in deze conclusie van de onderzoeksraad. Niet alleen de ouderenzorg, maar ook de verstandelijk gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg leken aan het begin van de pandemie ondergeschikt. Meer oog hiervoor zou bij de bewoners en cliënten van Cordaan veel verdriet en eenzaamheid hebben kunnen voorkomen. En meer aandacht voor de veiligheid van onze medewerkers had veel ziekte, angst en boosheid kunnen voorkomen. 

De pijnlijke gevolgen voor onze cliënten, hun familie en naasten én voor onze medewerkers werden al snel na het begin van de coronacrisis duidelijk. Cordaan heeft zich toen voorgenomen dat twee dingen nooit meer mogen gebeuren: Er komt geen bezoekverbod meer voor onze cliënten en we accepteren niet meer dat onze medewerkers moeten werken zonder goede persoonlijke beschermingsmiddelen.

Cordaan heeft naast het landelijk beleid steeds vaker eigen keuzes gemaakt om veilig werken mogelijk te maken. Een eigen teststraat voor medewerkers, grote voorraden met persoonlijke beschermingsmiddelen, eigen vaccinatieteams en ook nu nog eigen PCR-sneltestfaciliteiten voor onze medewerkers. Ook hebben we het mentale welzijn van onze cliënten weer de aandacht gegeven die nodig was, en er alles aan gedaan om onze locaties, veilig en toegankelijk te houden, naast het toezien op preventie en goede medische zorg.

De ziekenhuiszorg was beeldbepalend in de eerste periode van de pandemie. Wij hebben bij Cordaan groot respect voor het werk dat daar onder zware omstandigheden is verzet. In de ouderenzorg was afschalen van zorg niet of nauwelijks mogelijk en moest het werk onder alle omstandigheden gewoon doorgaan. Sterker nog, onze thuiszorgmedewerkers namen ook de opvang van herstellende covidpatiënten over van de ziekenhuizen. Dat heeft veel gevraagd van onze medewerkers en van onze collega's van andere Amsterdamse zorgorganisaties. Daar zijn we trots op. Zij hebben een bovenmenselijke prestatie geleverd. En belangrijk: die leveren ze nog steeds, want de crisis is nog niet voorbij. Laten we dus ook onze aandacht op de toekomst richten, in het belang van onze medewerkers en van iedereen die onze zorg nodig heeft.

 

Deel deze pagina