Cordaan en UNO-VUmc krijgen structurele financiering voor kennisontwikkeling ouderenzorg

donderdag 14 juni 2018

Het UNO-VUmc krijgt structurele financiering. Dat heeft het ministerie van VWS bekend gemaakt. Dankzij deze financiële impuls kan het UNO-VUmc, waar Cordaan onderdeel van is, nog sterker inzetten op kennisontwikkeling en kwaliteitsprojecten om de ouderenzorg verder te verbeteren

Het UNO-VUmc is een samenwerkingsverband van ouderenzorgorganisaties en de afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde van VUmc (Amsterdam UMC). Onderzoekers, zorgverleners, ouderen en hun mantelzorgers, beleidsmakers en docenten van het WO, HBO en MBO werken samen aan concrete thema’s, zoals het verbeteren van pijnbeoordeling bij mensen met dementie, bewustwording inzake passend gebruik van antibiotica, het voorkomen van onvrijwillige zorg en het door ontwikkelen en optimaliseren van geriatrische revalidatiezorg. Zo heeft een onderzoek in het netwerk geresulteerd in het verminderen van psychofarmacagebruik en een betere omgang met probleemgedrag bij bewoners met dementie in de intramurale zorg. Nieuwe kennis is en komt beschikbaar voor alle verpleeghuizen in Nederland.
 
De financiering van VWS is onderdeel van het plan ‘Thuis in het verpleeghuis’, dat minister Hugo de Jonge in april lanceerde. Kennisontwikkeling is hierin een belangrijke pijler. De samenwerkende netwerken hebben de afgelopen jaren bewezen dat ze substantieel bijdragen aan de wetenschappelijke kennisontwikkeling in de langdurige ouderenzorg.
 
Concrete verbeteringen
Het UNO-VUmc zet de komende jaren sterk in op drie kernthema’s: Goede zorg voor mensen met een hersenaandoening, goede zorg voor revalidanten en goede organisatie van zorg, waarbij in het bijzonder wordt gewerkt aan infectiepreventie, antibioticaresistentie en de inzet van verpleeghuisexpertise in de eerste lijn.
 
Het ministerie van VWS verwacht dat de structurele financiering nieuwe kennis en belangrijke praktijkverbetering oplevert. Met de structurele financiering wordt de bestaande kennisinfrastructuur versterkt. Het netwerk kan hierdoor een forse impuls geven aan het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, in nauwe samenwerking en afgestemd met de zorgpraktijk en het onderwijs. Door het lidmaatschap van het UNO-VUmc draagt Cordaan bij aan deze kennisontwikkeling en daarmee aan een duurzame verbetering van de (de kwaliteit van de) ouderenzorg.

Deel deze pagina