Amsterdam innoveert dankzij Zorg in de wijk

maandag 24 juni 2019

Amsterdam, 24 juni ’19 – Zilveren Kruis heeft onder de noemer ‘Zorg in de wijk’ in Amsterdam vernieuwende meerjarenafspraken gemaakt voor wijkverpleging. Met de afspraken krijgen geselecteerde zorgverleners* de vrijheid om naar eigen inzicht onderling samen te werken. Dankzij deze regionale manier van contracteren hebben de zorgverleners in Amsterdam inmiddels diverse innovaties doorgevoerd.

De ervaringen van de zorgverleners sluiten aan bij de doelen van Zorg in de wijk: minder versnippering van zorg en een betere coördinatie, verhogen van kwaliteit, het vergroten van zelfredzaamheid en preventie, meer inzet van innovaties en het voorkomen van onnodige zorg.

Meer tijd voor zorg: stedelijk doorbemiddelingsbureau
Zorg in de wijk bevordert de samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleegkundigen en ziekenhuizen. Op eigen initiatief hebben de zorgverleners een stedelijk doorbemiddelingsbureau opgericht. Het bureau, waar ervaren wijkverpleegkundigen werken, wordt ingeschakeld door de zorgaanbieders als ze zelf niet in staat zijn om een cliënt in zorg te nemen. Per jaar worden meer dan 500 patiënten bemiddeld en dat voorkomt wachttijden. Het vermindert de administratieve werkdruk bij wijkverpleegkundigen aanzienlijk. Resultaat: minder gedoe en geregel en meer tijd voor zorg. Ook krijgen alle betrokken zorgaanbieders beter inzicht in de eventuele knelpunten binnen de wijkverpleging.
 
Verbeterde samenwerking: veiliger medicijngebruik

Bij de overdracht van patiënten tussen zorgverleners komt veel kijken. Vanuit Zorg in de wijk hebben de zorgaanbieders gezamenlijk voor één elektronisch medicatiesysteem gekozen. Door onderling informatie te delen over medicijnen en voorgeschreven gebruik wordt veilig medicijngebruik van patiënten verhoogd. De zorgaanbieders vertellen: ‘Dit initiatief is alleen mogelijk doordat we binnen Zorg in de wijk met tien geselecteerde zorgverleners samenwerken. Het scheelt uitzoeken, stimuleert het maken van onderlinge afspraken en komt de kwaliteit van zorg ten goede.’

Goede werkwijzen en expertise worden gedeeld
Zorg in de Wijk faciliteert de aanbieders om gebruik te maken van elkaars expertise. Goede werkwijzen worden met elkaar gedeeld. Gespecialiseerde verpleging zoals, wond-, long- of dementiezorg zijn voortaan beschikbaar voor alle cliënten. Ook zijn er plannen over inzet van personeel voor bijvoorbeeld nachtdienst en acute zorgvragen. Een traject om gezamenlijk (on)geplande nachtzorg te organiseren is ook al van start. Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis: ‘Zorg in de wijk is gericht op samenwerking, om zo de zorg rond onze verzekerden beter te organiseren. Het is heel mooi om te zien dat in Amsterdam de eerste resultaten duidelijk zichtbaar worden in de praktijk.’

*De gecontracteerde Zorg in de wijk aanbieders in Amsterdam zijn Buurtzorg, Cordaan, Amstelring Wijkzorg, Zorggroep Amsterdam Oost, Evean, Zonnehuisgroep Amstelland, Sigma Zorg, Madeliefje thuiszorg in combinatie met Roza, Zorg Front, Sara en De Lindeboom, Stichting Leger des Heils, Good4Life.

Deel deze pagina