Beemsterstraat: Een nieuwe woonzorglocatie van Cordaan

Beemsterstraat: Een nieuwe woonzorglocatie van Cordaan

  • Beemsterstraat 531, Amsterdam
  • (020) 70 05 902

Cordaan heeft aannemer Van Wijnen opdracht gegeven om aan de Beemsterstraat 531 een nieuwe locatie te realiseren. Deze woonzorgvoorziening moet na oplevering plek gaan bieden aan 27 volwassenen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB). De verwachting is dat wij deze mensen in het tweede kwartaal van 2023 kunnen verwelkomen.

Wat gaat er precies gebeuren?

Cordaan heeft opdracht gegeven voor de bouw van een modern woonzorggebouw, bestaande uit 27 woonunits en diverse gezamenlijke ruimtes. Hier komen 27 bewoners met een licht verstandelijke beperking wonen. Het nieuwe gebouw beslaat ongeveer hetzelfde oppervlak als het huidige en bestaat ook uit één bouwlaag.

Wij verwachten deze woonzorglocatie het tweede kwartaal van 2023 in gebruik te kunnen nemen. Voordat aannemer Van Wijnen start met de bouw, moest het huidige gebouw eerst gesloopt worden. 

Sloop- en bouwwerkzaamheden

Dat betekent dat er vanaf medio maart volop gewerkt wordt aan de Beemsterstraat. Dat gaat helaas niet zonder overlast voor de directe omgeving. Denk o.a. aan geluidsoverlast, extra drukte op de weg door bouwverkeer, minder beschikbare parkeerplaatsen en vuil (zand en betongranulaat) op de weg. Onze aannemer doet vanzelfsprekend zijn best om de overlast tot een minimum te beperken en werkt uitsluitend doordeweeks. Ze starten op zijn vroegst om 07.00 uur en stoppen uiterlijk 16.00 uur.
 

Start werkzaamheden

De werkzaamheden zijn helaas vertraagd.
Dit zijn de nieuwe data:

Start sloopwerkzaamheden: gereed
Start heiwerkzaamheden:
van 30 september tot medio oktober
Start nuts- en funderingswerkzaamheden:
vanaf medio oktober
Start opbouw casco: vanaf half november

Voorlopige planning bouwwerkzaamheden: vanaf september 2022 t/m mei 2023

Nieuwe buren

In onze nieuwe woonzorglocatie komen 27 volwassenen met een Licht Verstandelijke Beperking wonen. Je ziet aan hen meestal niet dat ze een beperking hebben, maar je merkt het soms wel aan hun gedrag. Deze mensen hebben vaak moeite met leren en met het oplossen van problemen. Daarom krijgen zij professionele begeleiding van Cordaan. Door praktische vaardigheden te ontwikkelen leren ze omgaan met anderen, met regels, tegenslagen en andere uitdagingen. Mocht u onverhoopt overlast van ons ervaren, laat dit dan aan de begeleiding weten. Er is dag- en nacht iemand op locatie aanwezig om u te woord te staan.

Woonbegeleiding

Vanaf het moment dat wij deze locatie in gebruik namen, is er altijd begeleiding aanwezig: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Onze begeleiding bestaat uit ondersteuning, hulp, advies en het aanleren van vaardigheden op het gebied van wonen, werken, zelfredzaamheid, omgaan met geld, sociale vaardigheden en zelfinzicht. Doel van onze bewoners is om uiteindelijk helemaal zelfstandig te kunnen wonen in een eigen appartement. Daar gaan we voor. Samen. Stap voor stap.

Een goede buur

Als nieuwkomer in uw wijk willen wij een goede buur zijn. Zodra wij onze intrek in het gebouw hebben genomen, bent u van harte welkom om een kijkje te komen nemen. U kunt altijd bij ons terecht met uw vragen.

Vragen en contact

Voor vragen over deze woonzorglocatie en het bouwproces neemt u contact op met:
Projectcoördinator Cordaan (voor vragen over deze woonzorglocatie)
E: infobeemsterstraat@cordaan.nl
T: (020)70 05 902
Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 13.00 uur tot 14.00 uur.

Voor vragen over de sloop- en bouwwerkzaamheden neemt u contact op met:
Projectleider Van Wijnen
E: lelystad@vanWijnen.nl
T: (0320) 23 03 00
Bereikbaar op werkdagen van 8:30 uur – 16:00 uur.

Contact

  • Bel (020) 70 05 902

    maandag t/m vrijdag van 13:00 uur tot 14:00 uur

  • Bezoekadres

    Beemsterstraat 531 | 1024 BE | Amsterdam

Bereikbaarheid