Forensische zorg

Cordaan levert sinds een aantal jaren forensische zorg. Forensische zorg is ondersteuning van cliënten die in zorg zijn als ‘straf’maatregel die hen is opgelegd door de rechter. De ondersteuning (VGZ of GGZ) voor deze cliënten wordt door Justitie betaald. We leveren deze ondersteuning ambulant of in de vorm van ondersteuning met verblijf, inclusief dagbesteding.

In dat laatste geval woont een cliënt bij Cordaan voor de duur van de maatregel, met een maximum van twee jaar. Daarna kan een cliënt bij Cordaan blijven wonen als hij een WLZ indicatie krijgt, maar dat is niet altijd het geval. Zonder Wlz indicatie zal de cliënt zelf voor een woning moeten zorgen na afloop van de justitiële maatregel. Wellicht kan de cliënt gebruik maken van Beschermd Wonen binnen de WMO.

Voor 2017 heeft Justitie 9 plekken bij Cordaan ingekocht en 1850 uur ambulante begeleiding met als belangrijkste doel: succesvolle terugkeer in de samenleving en voorkómen van recidive. De ambulante begeleiding wordt voor het grootste deel verzorgd door Indaad, een samenwerkingspartner van Cordaan. De verblijfsplaatsen zijn op verschillende locaties ondergebracht omdat we een concentratie van forensische cliënten of een specifieke forensische voorziening onwenselijk vinden.

Ambulante begeleiding kan ook voorafgaand aan het verblijf bij Cordaan worden ingezet. Dit kan door bijvoorbeeld tijdens detentie een samenwerkingsrelatie op te bouwen met de cliënt. Aan het einde van het verblijf bij Cordaan kan ambulante ondersteuning worden ingezet om de cliënt nog enige tijd te begeleiden, de begeleiding stapsgewijs af te bouwen, dan wel over te dragen, of nog een periode een vinger aan de pols te houden.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met het Cliënten Servicebureau: 088 267 32 26.