Cordaat methode

De Cordaat methode rust op vijf pijlers: herstelvisie, coaching, procesbegeleiding, geïntegreerd in de wijk en voor iedereen die dat nodig heeft

De vijf pijlers van Cordaat

 

  1. Herstelvisie;
  2. Coaching;
  3. Procesbegeleiding;
  4. Geïntegreerd in de wijk;
  5. Voor iedereen die dat nodig heeft.

Herstelvisie?
Bij Cordaan GGZ werken wij vanuit de herstelvisie. Herstel is niet hetzelfde als genezing. Van een griep kun je genezen, maar wanneer je een psychische kwetsbaarheid hebt, verslavingsgevoeligheid of dak- en thuisloos bent ligt dat toch anders. Vaak is dit een langdurige worsteling met symptomen, bijwerkingen van medicatie, stigma's, werkeloosheid, een kleine of geen sociale kring en verstoorde dromen. Het gaat ook over maatschappelijk, sociaal en persoonlijk herstel. De herstelvisie is gericht op het opbouwen en hervinden van de eigen identiteit, het heroveren van regie op het eigen bestaan en het weer meedoen in de maatschappij.

¨Herstellen is een proces, geen eindpunt of doel. Herstellen is een houding, een manier om de dag en de uitdagingen die ik tegenkom onder ogen te zien. Mijn herstel betekent dat ik weet dat ik bepaalde beperkingen heb en dat er dingen zijn die ik niet kan. Maar in plaats van dat me dat tot wanhoop drijft en aanleiding is om op te geven, heb ik geleerd dat ik, juist door te weten wat ik niet kan, ook de mogelijkheden zie van alles wat ik wèl kan.¨ (Patricia Deegan)

Herstel is dus een proces waarin mensen leren om beter om te gaan met kwetsbaarheden en hun kwaliteiten kunnen ontdekken, ontwikkelen en inzetten. Herstelondersteuning is de ondersteuning van het herstelproces. Je bent zelf de baas over je eigen proces; dat wil zeggen dat de begeleiding hierop aan moet sluiten.

De coaching
Op de inlooplocaties werken geen begeleiders maar participatiecoaches. De coach is ondersteunend in het behalen van jouw wensen en doelen. Jou wensen en behoeften zijn leidend en niet het aanbod op de locaties. Samen met de coach maak je een plan waar je zelf eigenaar van bent. En met de coach bespreek je de voortgang, wat je belemmert en wat je nodig hebt om je doelen wel te halen.

Procesbegeleiding
Bij procesbegeleiding kijken we naar mogelijkheden om ervoor te zorgen dat een bepaalde activiteit plaatsvindt. Waarbij we ook gebruik maken van de talenten van onze bezoekers. Als deelnemer kom je niet alleen wat halen, maar ook wat brengen en doen wij beroep op jouw gezonde kant.

In de wijk
Wij zijn niet alleen fysiek aanwezig in de wijk, wij staan in verbinding met de wijk. We maken gebruik van de mogelijkheden in de wijk. Zo kunnen wij tegemoet komen aan jouw wensen en behoeften.

Voor iedereen die het nodig heeft (18+)
We zijn er niet alleen voor de koffiedrinkers, we zijn er niet alleen voor mensen met een GGZ-achtergrond, we zijn niet alleen gericht op mensen met autisme, jong of oud. We zijn er om ervoor te zorgen dat iedereen met een psychische kwetsbaarheid al dan niet in combinatie met iets anders, zich gehoord voelt en wordt uitgedaagd tot participatie.