Aanvragen pgb-indicatie Amsterdam

Vanaf 1 juni 2020 loopt het aanvragen van een persoonsgebonden budget (PGB) in de Zorgverzekeringswet (Zvw) via onze partner Mantelzorgdiensten, behalve PGB-aanvragen voor kinderen.

De wijkverpleegkundigen van Mantelzorgdiensten zijn gespecialiseerd in deze indicatiestelling. Zij brengen uw hulpvraag in uw thuissituatie in kaart en zorgen voor de juiste documenten die u bij uw verzekeraar kunt indienen. 
Vraag direct uw PGB aan via dit aanvraagformulier.

Voor meer informatie, vragen of aanmeldingen over de procedure kunt u terecht bij:

Mantelzorgdiensten                                                                                                     
W: www.mantelzorgdiensten.nl
M: indicatie@mantelzorgdiensten.nl
T:  088 - 66 838 00

PGB voor kind
Wilt u een PGB aanvragen voor uw kind, dan kunt u terecht bij ons gespecialiseerd kinderverpleegkundig team. Zij zijn bereikbaar via (020) 2293650 of kinderteam@cordaan.nl.

 

 

Gerelateerde pagina's