Aanvragen pgb-indicatie Amsterdam

Vanaf 1 juni 2020 loopt het aanvragen van een persoonsgebonden budget (PGB) in de Zorgverzekeringswet (Zvw) via onze partner Liever MNTL Zorgdiensten.

De wijkverpleegkundigen van Liever MNTL Zorgdiensten zijn gespecialiseerd in deze indicatiestelling. Zij brengen uw hulpvraag in uw thuissituatie in kaart en zorgen voor de juiste documenten die u bij uw verzekeraar kunt indienen. 
Vraag direct uw PGB aan via dit aanvraagformulier.

Voor meer informatie, vragen of aanmeldingen over de procedure kunt u terecht bij Liever:

Liever MNTL Zorgdiensten                                                                                                     
W: www.mantelzorgdiensten.nl
M: indicatie@mantelzorgdiensten.nl
T:  088 - 66 838 00

 

 

Gerelateerde pagina's