Aanvragen pgb-indicatie Amsterdam

Vanaf 1 juni 2020 verloopt het aanvragen van een persoonsgebonden budget (PGB) in de Zorgverzekeringswet (Zvw) via onze partner Liever MNTL Zorgdiensten.

De wijkverpleegkundigen van Liever MNTL Zorgdiensten zijn gespecialiseerd in deze indicatiestelling. Zij brengen uw hulpvraag in uw thuissituatie in kaart en zorgen voor de juiste documenten die u bij uw verzekeraar kunt indienen. Voor meer informatie, vragen of aanmeldingen over de procedure verwijzen wij u naar de contactgegevens van onze partner.

Liever MNTL Zorgdiensten                                                                                                     
Website: www.mantelzorgdiensten.nl
M: indicatie@mantelzorgdiensten.nl
T:  088 - 66 838 00

 

 

Gerelateerde pagina's