Aanvragen pgb-indicatie Amsterdam

Het Indicatiebureau PGB helpt u bij het aanvragen van een persoonsgebonden budget in de Zorgverzekeringswet (Zvw). De wijkverpleegkundigen van het indicatiebureau zijn gespecialiseerd in deze indicatiestelling. Zij brengen uw hulpvraag in uw thuissituatie in kaart en zorgen binnen vier weken voor de juiste documenten die u bij uw verzekeraar kunt indienen.

Voor een aanvraag voor een PGB-Zvw-indicatie voor verpleging of verzorging thuis neemt u contact op met het Indicatiebureau PGB. Ook voor vragen rondom lopende indicaties kunt contact opnemen met het Indicatiebureau:

T: 020 229 0270
E: indicatie@cordaan.nl

Aanvraagprocedure indicatiestelling   
Na ontvangst van uw aanvraag bellen wij u op om een afspraak te maken. Deze afspraak vindt plaats bij u thuis. Wij verzoeken u vriendelijk om voor het indicatie gesprek de volgende stukken klaar te leggen:

  • identiteitsbewijs
  • verzekeringspas
  • een actueel overzicht van uw aandoeningen en uw medicatie. Deze kan u opvragen bij uw huisarts. Dit overzicht mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Het gaat hierbij niet om uw medische dossier: een overzicht van maximaal 3 pagina's is voldoende.

U kunt er rekening mee houden dat het gesprek maximaal een uur zal duren. Na het gesprek ontvangt u binnen twee tot vier weken de onderstaande stukken:

  1. anamneseblad
  2. zorgplan
  3. deel 1 van het document: 'aanvraag pgb voor verpleging en verzorging'

Controleer de stukken goed en maak een kopie voor uw eigen administratie. Wij kunnen u niet garanderen dat dit op een later tijdstip nog te leveren is.

Wilt u iets wijzigen?
Neem uiterlijk binnen zes weken na het verstrijken van het gesprek contact op met de indicatiesteller als iets niet in orde is. U blijft verantwoordelijk voor de aangeleverde informatie zowel mondeling als schriftelijk. Na het gesprek wordt de anamnese niet aangevuld met nieuwe informatie. Eventuele fouten worden na het verstrijken van deze termijn niet meer aangepast. Daarvoor moet dan een geheel nieuwe afspraak worden ingepland.

Deel 2 van het document 'aanvraag pgb voor verpleging en verzorging' vraagt u op bij uw verzekeraar. Dit deel vult u zelf in. Het geheel stuurt u zelf door naar uw verzekering. Houdt er rekening mee dat de datum waarop uw aanvraag ontvangen wordt door de verzekering, tevens de eventuele startdatum is. U kunt niet met terugwerkende kracht een pgb toegekend krijgen. Als opdrachtgever blijft u te allen tijde verantwoordelijk voor het gehele proces. U kunt de indicatiesteller hier niet voor aansprakelijk stellen. 

Wees op tijd met het vragen van de herindicatie. Wij werken op afspraak, spoedindicaties voor reguliere indicaties zijn niet mogelijk. Enige uitzondering betreft indicaties voor zorg rondom het levenseinde mits u een PTZ-verklaring heeft van uw arts.

Het kan voorkomen dat een gesprek korter of langer duurt dan verwacht. Hierdoor kunnen wij eerder of later dan gepland arriveren op de afspraak. Wij nemen contact met u op indien dit van toepassing is.

Wat moet u zelf doen?
U leest zelf het pgb-reglement van uw ziektekostenverzekeraar. U controleert de stukken, en geeft wijzigingen direct door. Na drie maanden bent u zelf verantwoordelijk voor een nieuwe indicatie.

Wat doen wij niet?
Wij vullen de aanvraag niet in namens u, en zijn niet aansprakelijk voor de informatie en documenten die u aanlevert. Wij ondersteunen u niet bij de aanvraag voor een PGB-Wmo. Hiervoor verwijzen wij u naar gemeente Amsterdam

Niet tevreden?                                                                                               
Het kan voorkomen dat de zaken niet naar wens zijn gaan. U kunt dit binnen zes weken na het gesprek kenbaar maken bij uw indicatiesteller, zodat deze de kans krijgt om eventuele fouten te corrigeren.

Gerelateerde pagina's