Wonen met zorg en tijdelijk verblijf

Wonen met zorg en tijdelijk verblijf

Cordaan biedt verschillende vormen van wonen met zorg en tijdelijk verblijf

 • Wonen voor ouderen

  Voor wie niet meer zelfstandig thuis kan wonen met mantelzorg of thuiszorg, heeft Cordaan diverse woonvormen met uiteenlopende mogelijkheden in zorg en ondersteuning. U kunt wonen in een verzorgingshuis met weinig ondersteuning, in een verpleeghuis met intensieve zorg, of in een van onze huiselijke kleinschalige woonvoorzieningen. Doorgaans beschikt iedere bewoner over een eigen zitslaapkamer. De kamers kunnen naar eigen smaak worden ingericht met eigen meubels en accessoires.

  Lees verder

 • Wonen voor mensen met een verstandelijke beperking

  Bij Cordaan kunnen mensen met een verstandelijke beperking zelfstandig wonen of wonen in een groep. Bij alle vormen wordt begeleiding geboden. Alle huizen zijn in Amsterdam. Sommige huizen zijn speciaal voor ouderen, andere huizen speciaal voor jongvolwassenen. Ook is er een huis voor mensen met een meervoudig complexe beperking.

  Lees verder

 • Wonen voor mensen met psychische problemen

  Cordaan GGZ ondersteunt mensen met psychiatrische problematiek of langdurige psychosociale problemen in Amsterdam. U kunt bij Cordaan beschermd wonen of begeleid zelfstandig wonen. Uw wensen, behoeften en mogelijkheden staan bij ons centraal. Onze ondersteuning is erop gericht dat u het leven kunt leiden zoals u dat wenst. We gaan hierbij uit van wat u kan, niet van uw beperkingen.

  Lees verder

 • Wonen met Dementie

  Als u of uw naaste niet meer zelfstandig kan blijven wonen, vanwege de gevolgen van dementie, kunt u bij een van de woonlocaties van Cordaan terecht. De woonlocaties zijn kleinschalig in een veilige en huiselijke omgeving. Uw individuele zorgvraag en wensen zijn uitgangspunt voor de ondersteuning.

  Cordaan biedt zorg in 25 woonlocaties in Amsterdam, Diemen, Huizen en Nieuw-Vennep.

  Lees verder

 • Revalidatie bij Cordaan

  De revalidatie is bedoeld voor mensen die door de complexiteit van hun aandoening(en) (tijdelijk) minder belastbaar zijn. Zowel oudere als jongere mensen kunnen voor revalidatie in aanmerking komen. Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis of op aanvraag van uw huisarts wordt beoordeeld welke vorm van revalidatie het beste bij uw situatie past.

  Lees verder

 • Kortdurend eerstelijns verblijf

  Kortdurend eerstelijns verblijf is mogelijk als u om medische redenen tijdelijk niet thuis kunt wonen, bijvoorbeeld na ontslag uit het ziekenhuis. Ook in de laatste levensfase is tijdelijk - kortdurend - eerstelijns verblijf mogelijk, bijvoorbeeld als thuis geen terminale zorg gegeven kan worden.

  Lees verder

 • Verblijf op een palliatieve afdeling

  Palliatieve zorg in Amsterdam. Speciaal voor mensen met een korte levensverwachting, ongeveer drie maanden, hebben wij een aantal kamers voor intensieve zorg ingericht. Deze zorg stemmen we volledig af op uw persoonlijke wensen en behoeften.

  Lees verder

 • Respijtzorg

  Geeft u mantelzorg aan bijvoorbeeld uw kind, partner, ouder of andere naaste? Dan komt u misschien in aanmerking voor respijtzorg (vervangende zorg). Respijtzorg betekent dat iemand de zorg even van u overneemt. Bijvoorbeeld als u op vakantie gaat, of als de belasting te zwaar is.

  Lees verder

 • Leestekens, levenskunst van mensen met dementie

  Cordaan zet zich in voor een dementievriendelijke samenleving. Met projecten dragen wij bij aan een andere kijk op mensen met dementie. Eén van de projecten is "Leestekens, levenskunst van mensen met dementie".

  Het project leestekens bestaat uit een expositie, films en een boek.

  belevingsconcert

  belevingsconcerten

  Lees verder

 • Kunst maakt de mens

  ‘Kunst maakt de mens’ is een bijzonder programma waarbij een kunstenaar die verbonden is aan het Van Gogh Museum workshops geeft aan ouderen. Deze ouderen wonen bij Cordaan of ontvangen bijvoorbeeld thuiszorg van Cordaan. De ouderen worden uitgenodigd om actief deel te nemen aan workshops waar de beleving van kunst centraal staat, geïnspireerd op het leven en werk van Vincent van Gogh. Ook het bezoek aan een museum met werk van Van Gogh kan onderdeel zijn van het programma.

  Lees verder

 • Wonen en logeren voor kinderen met een verstandelijke beperking

  Specialistische zorg voor kinderen. Kinderen met een verstandelijke beperking, problemen met prikkelverwerking, moeilijk verstaanbaar gedrag, een leerachterstand, autisme spectrum stoornis (ASS), psychische aandoeningen enzovoort. 

  Lees verder

 • Ervaringsverhalen

  Benieuwd naar hoe het is om te wonen in een huis van Cordaan? Welke medewerkers u er tegen kunt komen? En welke medebewoners? Wilt u weten hoe het is om te werken bij Cordaan? En vrijwilligerswerk te doen?

  Lees hier de ervaringsverhalen van cliënten, verwanten, medewerkers en vrijwilligers van Cordaan. Het verhaal van Francis bijvoorbeeld, verzorgende in De Die, of van Midas, die woont bij Landlust.

  Lees verder

 • Vrijwilligers

  Cordaan ziet vrijwilligerswerk als een onmisbare schakel in de zorg voor haar cliënten. Vrijwilligers leveren een meer dan waardevolle bijdrage aan de zorg en het welzijn van onze cliënten en bewoners. We zijn er trots op dat zoveel mensen bereid zijn tot vrijwilligerswerk in en buiten onze locaties.

  Lees verder