Paramedische diensten

Cordaan biedt ook zorg aan mensen die niet in een locatie van Cordaan wonen. U kunt als inwoner van Amsterdam gebruik maken van verschillende eerstelijnsproducten: fysiotherapie, ergotherapie, muziektherapie, diëtisten, oefentherapie Mensendieck en logopedie. Deze eerstelijnsproducten van Cordaan zijn voor iedereen toegangelijk. Voor dieetadvies, logopedie, muziektherapie en hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts, voor ergotherapie is dit afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Voor fysiotherapie en oefentherapie is een verwijzing van de huisarts niet nodig. 

Fysiotherapie

Bewegen lijkt zo vanzelfsprekend maar is het niet altijd. Soms gaat het niet zoals u zou willen. Soms is bewegen zelfs een last. Maar mobiel zijn en goed bewegen zijn juist belangrijk om uw leven in te kunnen delen op uw eigen manier. Onze fysiotherapeuten adviseren, behandelen en begeleiden u bij problemen met mobiliteit en bewegen. Zodat u snel de draad van het leven weer op kunt pakken.
Lees meer >>

Ergotherapie

Ergotherapie is voor iedereen die praktische problemen ondervindt bij het uitvoeren van de gewone dagelijkse handelingen en activiteiten. Dit kan het gevolg zijn van een ziekte of ongeluk, door overbelasting, door een onvolledige of vertraagde ontwikkeling of door een handicap. De ergotherapeut helpt u bij het vinden van oplossingen voor het zo zelfstandig mogelijk uitvoeren van dagelijkse activiteiten. 
Lees meer >>

Logopedie

Logopedie houdt zich bezig met preventie, onderzoek en behandeling van stoornissen en beperkingen op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor en eten, drinken en (ver)slikken.
Lees meer >>

Muziektherapie

Bij muziektherapie maakt u zelf muziek en/of luistert u naar specifieke muziek. Hierbij zijn muzikale vaardigheden niet vereist. De manier van muziek maken hangt samen met de hulpvraag. Muziektherapie maakt gebruik van het gegeven dat muziek een middel is om met anderen te communiceren, dat muziek kan aanzetten tot bewegen en dat muziek invloed op de stemming van mensen heeft. Door middel van muziektherapie kunt u nieuwe vaardigheden aanleren, ontwikkelingen in gang zetten en/of problemen leren overwinnen.
Aanmelden voor muziektherapie kan met een verwijzing van de huisarts, arts voor verstandelijk gehandicapten of gedragsdeskundige. Dat kan via: muziektherapievg@cordaan.nl.

Oefentherapie

Oefentherapie (Mensendieck) is een therapievorm voor mensen die pijn hebben, last van spanning, moeite met soepel bewegen of ademhalingsproblemen. Bij oefentherapie leert u bewust en efficiënt bewegen met uw hele lichaam. De nadruk ligt op actief bewegen en oefenen. U leert hoe u uw houding en manier van bewegen kunt verbeteren. De oefentherapeut Mensendieck geeft voorlichting, maakt u bewust en leert u uw mogelijkheden om beter te bewegen te gebruiken. U leert hoe u zelf met uw klachten kunt omgaan, en hoe u kunt voorkomen dat uw klachten terugkeren.

Psycholoog

Een psycholoog binnen Cordaan is een behandelaar met kennis van ontwikkelingen en problemen bij de ouder wordende mens, mensen met een verstandelijke beperking of mensen met psychiatrische- of psychosociale problematiek. De psycholoog heeft kennis van zorg en behandeling en kan u helpen met psychische problemen. Binnen Cordaan werken basispsychologen en gezondheidszorgpsychologen (GZ-psycholoog). Basispsychologen hebben een universitaire studie psychologie afgerond, veelal in de richting van klinische of klinische neuropsychologie. GZ-psychologen hebben na hun universitaire studie psychologie nog een tweejarige verdiepende opleiding gedaan. 

Hydrotherapie

Hydrotherapie is een vorm van fysiotherapie/oefentherapie die in het water wordt uitgevoerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de gewichtsloosheid van het menselijk lichaam in het water en de temperatuur van het water (32 graden Celsius). Ook als u niet actief kan zwemmen, is hydrotherapie een geschikte behandelmethode. De bodem van het zwembad is in diepte instelbaar of loopt geleidelijk van ondiep naar diep.

Onder begeleiding van een ervaren fysio- of oefentherapeut worden verschillende oefeningen uitgevoerd. Door de opwaartse druk van het water zullen veel van deze oefeningen gemakkelijker uitgevoerd kunnen worden, en anderzijds verkrijgt men juist extra weerstand door het water.

Aanmelden kan met een verwijzing van huisarts, AVG of gedragsdeskundige op: fysiotherapievg@cordaan.nl of (020) 630 62 19

Psychomotorische therapie (PMT)

Psychomotorische therapie (afgekort tot PMT) is een behandelmethode voor mensen met psychische klachten en problemen. Klachten zoals somberheid, angsten, prikkelbaarheid, onzekerheid tegenover anderen, spanningen, eetstoornissen of burn-out.

Bij psychomotorische therapie staan lichaamsbeleving en bewegingsgedrag centraal. Door sport en spel of lichaamsgeoriënteerde oefeningen komt de cliënt letterlijk in beweging of staat juist stil bij zijn ervaringen. Zo leert de cliënt of zijn/haar omgeving, om lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen en te begrijpen.  

Aanmelden kan met een verwijzing van gedragsdeskundige, AVG of huisarts op: pmtvg@cordaan.nl of op (020) 630 62 19

Hondentherapie

Hondentherapie wordt op indicatie ingezet bij mensen met een vorm van dementie, somatiek, depressie, Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en mensen die sub-comateus zijn. Deze vorm van therapie heeft onder andere een positieve invloed op stressvermindering, communicatie (weer) op gang brengen, beweging stimuleren, contact krijgen, onrustvermindering. 

Hondentherapie is mogelijk op de volgende locaties: Eben Haëzer, Berkenstede, de Buitenhof, Anton de Komplein, Kraaipan & De Diem. Lees meer>>>