Organisatie 2021

Wij staan voor onze zorg. We hebben een heldere visie op de toekomst en zijn financieel gezond. Dit zijn belangrijke voorwaarden om in de toekomst onze rol als grootstedelijke zorgorganisatie te kunnen blijven waarmaken. We geven invulling aan onze verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de zorg, die volop in verandering is. Bij Cordaan dragen we hieraan bij door samenwerking met interne en externe expertisecentra, door samenwerking tussen onze verschillende zorgdomeinen en door collegiale samenwerking op te zoeken met andere zorgorganisaties binnen en buiten de VGZ.

Wie zijn wij

Cordaan VGZ biedt zorg en ondersteuning, onder andere vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), aan 1.911 mensen met een verstandelijke beperking die op een van onze locaties wonen en/of dagbesteding krijgen. Dit betreft een breed scala aan cliëntengroepen: mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB), mensen met een matige verstandelijke beperking (MVB) en mensen met een (zeer) ernstige en/of meervoudige beperking ((Z)EMB). De zorg en ondersteuning vinden plaats op vijftig, voornamelijk kleinschalige, woonlocaties en een breed scala aan dagbestedingslocaties.

 

De zorg en ondersteuning aan cliënten met een verstandelijke beperking wordt vormgegeven vanuit vier verschillende domeinen: Jeugd, Intensieve Zorg, Wonen, Werk en Dagbesteding (W&WD), en LVB+ (lichte verstandelijke beperking met problematiek op andere terreinen).

Missie en visie VGZ

Cordaan is er voor alle mensen met een verstandelijke beperking: van jong tot oud, van licht tot zeer ernstig verstandelijk beperkt, en met of zonder bijkomende andere beperkingen. Thuis of in een gezin, op zichzelf wonend of in een speciale woonvoorziening. Op school, in een dagcentrum of in een vrij bedrijf. Omdat die zorg en ondersteuning niet altijd kan worden geboden door de eigen sociale omgeving, doen deze mensen een beroep op Cordaan. Onze drijfveer is een bijdrage te leveren aan een waardevol leven. Samen creëren we kansen en mogelijkheden om het beste uit onze cliënten te halen. Dat is waar wij voor staan. Dat is onze missie.

Het leveren van een bijdrage aan een waardevol leven doen wij in de context van volwaardig burgerschap. Wij vinden dat mensen met een verstandelijke beperking met dezelfde kansen, mogelijkheden en plichten moeten kunnen deelnemen aan de samenleving. Het is onze uitdaging om voor iedere cliënt de voor hem of haar meest betekenisvolle plek in de samenleving te vinden. Daarbij proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten.

Lees onze kernwaarden en klantbeloften in onze visie: 'Waardevol leven'.