Leveringsvoorwaarden Cordaan Thuiszorg

Op deze pagina vindt u de Algemene Leveringsvoorwaarden die behoren bij uw zorgovereenkomst met Cordaan Thuiszorg. Mocht u eventueel een papieren versie wensen, dan kunt u dit bij uw wijkteam kenbaar maken.

Deze leveringsvoorwaarden bevatten informatie over onder andere het zorgplan, uw en onze verplichtingen en hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

Let op!

Deze leveringsvoorwaarden gelden voor Verzorging, Verpleging, VPT, MPT en gespecialiseerde verpleging van Cordaan Thuiszorg. Voor Hulp bij het Huishouden gelden deze leveringsvoorwaarden niet.

Algemene Leveringsvoorwaarden Cordaan Thuiszorg

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze informatie? Neem dan contact op met uw wijkteam. Het telefoonnummer van het wijkteam vindt u op uw logboek. Meer informatie over de Algemene Leveringsvoorwaarden VVT leest u in deze brochure.