Leefstijlmonitoring

U wilt waarschijnlijk zo lang mogelijk thuis blijven wonen in uw eigen vertrouwde omgeving. Toch kunnen er situaties zijn waarbij het prettig is dat uw familie, mantelzorgers of professionele zorgverleners een oogje in het zeil houden. Leefstijlmonitoring biedt uitkomst. Cordaan biedt op basis van slimme technologie met sensoren van Sensare HomeCare: een nieuwe vorm van zorg en toezicht aan alleenwonende ouderen.

Wat is leefstijlmonitoring?

cAlarm Sense registreert uw aanwezigheid en verplaatsing in uw huis met bewegings- en open/dicht sensoren. De sensoren registreren bijvoorbeeld dat u ‘s ochtends van uw slaapkamer naar uw keuken loopt, dat u uw koelkast opent of wanneer u uw huis verlaat. cAlarm Sense maakt géén gebruik van camera’s, er worden dus geen beelden van u gemaakt.

De gegevens die de sensoren registreren, worden verwerkt tot een aantal activiteiten. Denk aan: eten/drinken, slapen, naar buiten/binnen. Via een persoonlijke website wordt deze informatie inzichtelijk gemaakt voor de zorgmedewerker, casemanager en mantelzorger.

Als er afwijkingen van het gebruikelijke leefpatroon zijn, bijvoorbeeld als u opeens meerdere keren per nacht naar het toilet gaat of als het ongewoon lang duurt voordat u ‘s ochtends opstaat, dan kan dat erop wijzen dat er iets niet klopt of dat uw gezondheid achteruit gaat. Doordat de zorgmedewerker en/of casemanager hierin inzicht heeft, kan dit tijdig worden gesignaleerd en kan de zorg beter worden afgestemd op uw behoeften. U kunt zelf aangeven of uw mantelzorger ook inzicht krijgt in uw activiteitenpatroon via cAlarm Sense.

Voor wie is het?

Leefstijlmonitoring is voor iedereen die graag zelfstandig wil blijven wonen, maar waarbij twijfel is of dit wel veilig en verantwoord is. Sensare HomeCare is bedoeld voor alleenwonende personen met cognitieve en/of fysieke beperkingen. Het systeem kan zinvolle informatie leveren over uw leefstijlpatroon als u, afgezien van incidenteel bezoek, het grootste deel van de dag alleen aanwezig bent in uw woning.

Leefstijlmonitoring geeft een gerust gevoel, ook aan uw familie of mantelzorger. Uw privacy blijft behouden, maar er is wel 24 uur per dag, 7 dagen per week, toezicht op afstand.

Kosten
Omdat onze Leefstijlmonitoring nog in ontwikkeling is, is het gebruik ervan gedurende het project tot 31 december 2018 kosteloos. Daarna onderzoeken we of wij een bijdrage aan gebruikers van Sensare HomeCare moeten vragen of dat de verzekeraar of gemeente dit vergoedt. Hiervoor voeren wij gesprekken met Zilveren Kruis en Gemeente Amsterdam. Uiteraard bent u nimmer verplicht tot het doen van een bijdrage.

Leefstijlmonitoring in de praktijk

In het filmpje hiernaast vertellen een mantelzorger en zijn moeder hoe leefstijlmonitoring werkt in de praktijk. En hoe de slimme sensoren ervoor zorgen dat zij zelfstandig thuis kan blijven wonen, ondanks haar beginnende vergeetachtigheid.

Nu nog pilot, in voorjaar 2018 van start

Momenteel voeren we een pilot uit bij een beperkt aantal cliënten van Cordaan, waarbij we in samenwerking met Sensare HomeCare bekijken hoe onze zorgmedewerkers de informatie uit het Sensare HomeCare systeem zo goed mogelijk kunnen gebruiken om de zorgverlening te optimaliseren. Na de zomer zullen we uitbreiden tot 150 alleenwonende mensen met dementie in Amsterdam.

Cordaan is de eerste zorgorganisatie in Nederland die Sensare HomeCare op deze manier en schaal in gebruik heeft genomen. Onze zorgverleners, maar ook zeker mantelzorgers zijn zeer tevreden over het hebben van meer inzicht in het leefpatroon en de nieuwe manier van zorg verlenen.

Hoe doet u mee?

Na uw aanmelding komt een installateur van Sensare HomeCare maakt bij u langs en brengt onopvallende sensoren aan op strategische plekken in uw huis. Een centrale unit in uw huis verzamelt de gegevens van de sensoren via een draadloze verbinding. Daarna worden de gegevens via een beveiligde internetverbinding naar het Sensare HomeCare platform gestuurd. De gegevens worden verwerkt tot informatie over uw dagelijkse leefpatroon.

Contact
Heeft u vragen over leefstijlmonitoring? Dan kunt u een e-mail sturen naar Elie Rusthoven, erusthoven@cordaan.nl, projectleider e-health.
Meer informatie over Sensara HomeCare vindt u op de website van Sensara.

Hoe werkt Sensara? En wat kan het voor alleenwonende ouderen, mantelzorgers en zorgprofessionals betekenen? Bekijk het filmpje hiernaast.