Kwaliteitsvenster: Medewerkers

Cordaan heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Het bieden van veilige zorg vraagt betrokken en bekwame medewerkers. Het bieden van veilige zorg kan onder andere worden vormgegeven door het werken volgens vastgestelde procedures en richtlijnen. Anderzijds vraagt de deskundigheid van onze medewerker het op peil houden van kennis, waarvoor de professionele en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers wordt gestimuleerd.

Medewerkers

Arbeidsmarkt
Het goed omgaan met de veranderende arbeidsmarkt vraagt om een veelzijdige aanpak. In de eerste plaats is er specifieke aandacht voor het behoud van medewerkers. Hiernaast heeft Cordaan een eigen arbeidsmarktcampagne ontwikkeld voor de werving van nieuwe collega's. Deze werving richt zich op opgeleide zorgmedewerkers (ervaren en startend), maar ook op zij-instromers die worden opgeleid binnen Cordaan. Cordaan heeft op één van haar locaties samen met het ROC in 2018 een zogenaamd Fieldlab ontwikkeld met een eigen op maat gemaakt opleidingsprogramma voor zij-instromers Verzorgende IG. In 2018 zijn er 4 zij-instroomklassen Verzorgende IG gestart en heeft de eerste klas het diploma in ontvangst kunnen nemen.

Aandacht, werkplezier & vakmanschap
Om medewerkers in staat te stellen hun werk goed en met plezier te kunnen doen is aandacht voor opleiding en ontwikkeling van groot belang. Daarom is in 2018 de interne campagne 'Je komt tot bloei' gestart waarin medewerkers werden uitgedaagd het initiatief te nemen om cursussen en trainingen te volgen. Natuurlijk zijn er ook veel trainingen actief aangeboden die gaan over deskundigheid en bevoegd- en bekwaamheid. Tot slot zijn in 2018 de medewerkers getraind in het omgaan met het nieuwe Cliëntendossier.  Dit gebeurde zoveel mogelijk in en om het werk, zodat direct in de praktijk werd geleerd. Opleiders hebben op de werkvloer op maat trainingen gegeven op de locatie en binnen teams.

Duidelijk is dat er behoefte is aan een vervolg aan leermomenten zoals bijvoorbeeld rondom methodisch werken, het formuleren van doelen, rapporteren en (afhankelijk van het zorgdomein) het gebruik van het ECD vanuit de visie op zorg.  Hier zal in 2019 aandacht voor zijn.

Cijfers arbeidscontracten

Medewerkerstevredenheid

In 2018 is het Magneetkrachtenonderzoek van Cordaan afgerond. Dit is een door Cordaan en V&VN gevalideerd wetenschappelijk onderzoek voor de V&V. Cordaan gelooft in het sturen op het verband tussen enerzijds bevlogen en goed ondersteunde en gekwalificeerde medewerkers en anderzijds goede zorg. Met het ondersteunen, sturen en meten op de acht Magneetkrachten kunnen we ook in een krappe arbeidsmarkt een aantrekkelijk werkgever zijn die goede medewerkers kan werven én behouden. Onze leidinggevenden hebben hierin een belangrijke rol, zij stimuleren onze medewerkers om tot bloei te komen en zorgen ervoor dat zij hun werk goed en met plezier kunnen doen.

Magneetkrachtenonderzoek

Het Magneetkrachtenonderzoek brengt per domein, locatie en team in beeld hoe onze medewerkers reflecteren op hun werkomgeving. Deze teamuitslagen werden in de teams besproken en het team stelt zijn eigen aanpak hierop vast. In de V&V valt op dat een aantal teams wil verbeteren op de Magneetkrachten: Support van de leidinggevende, Opleidingsmogelijkheden en Vakbekwame collega's. Dit laatste thema laat zien of medewerkers binnen een team kunnen bouwen op elkaars capaciteiten en vertrouwen hebben in het werk van elkaar. Het gaat hier met name om teams waar bijvoorbeeld de zorgzwaarte van cliënten is toegenomen, maar ook om teams waar veel tijdelijk personeel heeft gewerkt. Om het leerwerkklimaat hier weer optimaal te krijgen, heeft Cordaan extra Praktijkopleiders aangesteld. Voor de leidinggevenden is een  opleidingsprogramma gemaakt.

Gebruik van hulpbronnen

In 2018 heeft Cordaan hoog ingezet op het versterken van de teams en het leerwerkklimaat. De in 2018 aangestelde Praktijkopleiders Leren en Ontwikkelen hebben samen met de Teammanagers inzichtelijk gemaakt wat de specifieke leerbehoefte is per team. Hiernaast heeft Cordaan een nieuw Leerportaal ontwikkeld. Hier kunnen medewerkers gemakkelijk het leeraanbod inzien en kunnen zij zien welke leerinterventies zij nodig hebben om een gewenste volgende stap in hun loopbaan te realiseren. Het portaal maakt leren toegankelijk, inzichtelijk en persoonlijk.

Hulpbronnen