Kwaliteitsvenster 2021

Met het Kwaliteitsvenster laten wij onze clienten en hun naasten zien wat zij mogen verwachten van de zorg in onze verpleeghuizen. We tonen u hoe we werken aan het verbeteren van kwaliteit, hoe we voortdurend leren en reflecteren. 

Op deze pagina schetsen we op welke wijze Cordaan nu en in de komende jaren invulling geeft aan de thema’s zoals deze zijn opgenomen in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Nadat we wereldwijd in 2020 te maken kregen met de Corona pandemie, hebben we ook in 2021 hier veel impact van ondervonden. Vooral cliënten en familie ondervonden in het dagelijks leven hier de effecten van. Maar minstens zo groot is de impact ook geweest voor de medewerkers in hun dagelijks werk. Voor cliënten en medewerkers bleek dat wat eerder vanzelfsprekend was, dit door de geldende maatregelen niet meer te zijn. Het niet meer ontvangen van bezoek in het restaurant of het bezoeken van een muziekmiddag met medecliënten in het verpleeghuis hebben het leven van onze cliënten beïnvloedt.

 

In 2021 hebben we bij het nemen van besluiten over noodzakelijke maatregelen vooral aandacht gehouden op wat er gegeven de omstandigheden wel mogelijk was. In alle locaties is er maximaal inzet geweest om bij het treffen van maatregelen vooral de aandacht te houden voor wat wel veilig kon plaats vinden, zoals het verplaatsen van centrale activiteiten naar een afdeling en het ontvangen van bezoek op de kamer van de cliënt. In januari 2021 is Cordaan als een van de eerste zorginstellingen in Nederland gestart met het vaccineren van cliënten. Met ondersteuning van collega’s uit verschillende zorgdomeinen van Cordaan zijn in korte tijd de cliënten in de langdurige zorg gevaccineerd. 

Klik op de pdf hiernaast om het Kwaliteitsvenster te openen.