Kwaliteitsrapport VGZ 2021

Het kwaliteitsrapport verstandelijk gehandicaptenzorg is onderdeel van het kwaliteitsbeleid van Cordaan. In dit het kwaliteitsrapport blikken we terug op de kwaliteit van de zorg en dienstverlening bij Cordaan VGZ in 2021 aan de hand van zes thema’s: de cliënt, veiligheid, samenwerking netwerk, medewerkers, organisatie, leren & verbeteren. Daarnaast geeft het rapport antwoord op de vragen: Wat gaat goed? En wat kan beter? En zijn er in samenspraak verbeterpunten geformuleerd waar we ons de komende tijd op richten.

Onderaan deze pagina vindt u ook het Voortgangsbericht over 2022. En een clientversie van het voorgangsbericht.

Het kwaliteitsrapport VGZ van 2023 vindt u via deze link, en de cliëntversie vindt u via deze link.

 • De cliënt

  Cordaan is er voor alle mensen met een verstandelijke beperking: van jong tot oud, van licht tot zeer ernstig verstandelijk beperkt, met of zonder andere beperkingen. Onze drijfveer is een bijdrage leveren aan een waardevol leven. Samen creëren we kansen en mogelijkheden. Zodat u kunt zijn wie u bent.

  Zo doen we dat

 • Veiligheid

  Cordaan heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Het bieden van veilige zorg vraagt een veilige woonomgeving, betrokken en bekwame medewerkers en het werken volgens vastgestelde procedures en richtlijnen. Maar ook het aanbieden van deskundigheidsbevordering en het leren van incidenten. 

  Zo doen we dat

 • Samenwerking netwerk

  Het samenwerken met verwanten vinden wij belangrijk. Ook leggen we verbinding met andere mensen uit het netwerk, de buurt en vrijwilligers. We gaan in gesprek om ieders talent te benutten en kijken wie wat kan doen in wat de cliënt nodig heeft of wenst. Samen maken wij het beter! Ook zoeken wij de samenwerking met andere zorgorganisaties en ketenpartners om van elkaar te leren om op deze manier de zorg en ondersteuning zo goed mogelijk te blijven bieden.

  Zo doen we dat

 • Medewerkers

  Cordaan wil een aantrekkelijke werkgever zijn, waar medewerkers tot bloei komen en hun werk goed en met plezier kunnen doen. Cordaan laat zien deze visie op werkgeverschap waar te willen maken. Dit betekent onder meer dat iedere leidinggevende een takenpakket en ‘span of control’ heeft die het mogelijk maken tijd en aandacht te geven aan individuele medewerkers. Voor medewerkers betekent dit dat er ruimte is voor opleiding en ontwikkeling. Om goede zorg te verlenen aan onze cliënten, zet Cordaan professionele zorgverleners in.

  Zo doen we dat

 • Organisatie

  Wij staan voor onze zorg. We hebben een heldere visie op de toekomst en zijn financieel gezond. Dit zijn belangrijke voorwaarden om in de toekomst onze rol als grootstedelijke zorgorganisatie te kunnen blijven waarmaken. We geven invulling aan onze verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de zorg, die volop in verandering is. Bij Cordaan dragen we hieraan bij door samenwerking met interne en externe expertisecentra, door samenwerking tussen onze verschillende zorgdomeinen en door collegiale samenwerking op te zoeken met andere zorgorganisaties binnen en buiten de VGZ.

  Zo doen we dat

 • Leren & verbeteren

  De wil om continu te leren en te verbeteren, is een belangrijke voorwaarde om goede zorg te geven, nu en in de toekomst. Voor onze medewerkers en ons management is reflectie op het werk de juiste manier om aan verbetering vorm te geven. De meest effectieve vorm van leren ontstaat tijdens het werk. Nieuwsgierig zijn naar het effect van je handelen op de cliënt, elkaar collegiaal bevragen, fouten bespreken en successen vieren. Het maakt dat je leert, en dat leidt tot een hogere kwaliteit van zorg en begeleiding.

  Zo doen we dat