Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Cordaan is een zorgorganisatie met een lange historie. De cliënten in onze verpleeghuizen verblijven bij ons vanwege dementie of vanwege somatische problemen en aandoeningen. In onze verpleeghuizen geven wij ook palliatieve zorg.

In onze personele opbouw hebben wij relatief veel ervaren medewerkers, die met een fulltime arbeidsovereenkomst al geruime tijd aan de organisatie verbonden zijn. Het verloop binnen onze organisatie is laag. Hier sturen wij op, omdat vanuit onze visie op goede zorg het begrip 'aandacht' een centrale waarde is. Wij vinden dat de beste aandacht gegeven kan worden in een vertrouwde relatie tussen cliënt en medewerker.  Een stabiele personele bezetting is dan een voorwaarde.

In onze verpleeghuiszorg wordt veel geïnvesteerd in het ontwikkelen en opleiden van medewerkers. Ook dit is belangrijk, omdat de zorg niet stil staat en kennis en kunde daarin mee moeten groeien. Veel van onze medewerkers zijn MBO-geschoold. Zij krijgen extra opleiding en training aangeboden die specifiek op de zorg die onze cliënten nodig hebben is gericht. Cordaan kent daarom een eigen opleidingsafdeling: de Cordaan Academie.

Hiernaast ziet Cordaan een waardevolle rol weggelegd voor Verpleegkundigen niveau 4 en 5. In de krappe arbeidsmarkt zit hier voor de hele sector en ook voor Cordaan een uitdaging. Doorontwikkeling naar dit niveau wordt daarom actief gestimuleerd. Naast de opleiding van eigen mensen, investeert Cordaan dit jaar in een programma dat zich richt op werving en behoud van Verpleegkundigen. De programmaontwikkeling doen wij in samenwerking met de beroepsvereniging V&VN.

Aantal medewerkers verpleeghuiszorg
Zorgfuncties                                1.801
Zorgmanagement functies                 52
Overhead functies                             60
Totaal                                         1.911

Opleidingsniveau medewerkers verpleeghuiszorg
WO en post HBO                  43             2%
HBO                                  197            11%
MBO niveau 4                    201             11%
MBO niveau 3                    690             38%
VMBO niveau 1 en 2           670             37%
Totaal                           1.801           100%
Leerlingen                         101               6%

Overige personele kengetallen
Verloop                                            7%
Ratio personeelskosten / omzet       66%

De personeelsratio moet voldoen aan zowel kwaliteitseisen als aan financiële richtlijnen die door de bancaire financiers (vanuit Europese wet- en regelgeving) worden gesteld.