Begeleiding bij passend onderwijs

Heeft uw kind een verstandelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand? Gaat uw kind naar een gewone (reguliere) basisschool? Kan uw kind niet zo goed contact maken met klasgenootjes? Heeft uw kind in de klas extra aandacht en begeleiding nodig?

Bel dan met het Zorgloket van Cordaan Jeugd voor de mogelijkheden:

(020) 630 62 62

Basisschool

Heeft uw kind een verstandelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand? Gaat uw kind naar een gewone (reguliere) basisschool? Kan uw kind niet zo goed contact maken met klasgenootjes? Is het beter dat uw kind een aangepast lesprogramma volgt? Schakelt u dan de hulp in van een 'ontwikkelingsondersteuner' van Cordaan Jeugd.

Kinderen met een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke beperking kunnen onderwijs volgen op de basisschool.  Hiervoor zijn aanpassingen op school mogelijk. Uw kind kan in de klas extra begeleiding krijgen en de leerkrachten ook. Dat zijn de taken van de ontwikkelingsondersteuner van Cordaan Jeugd. Hij/zij begeleidt uw kind in de klas, en ondersteunt tegelijkertijd de leerkrachten bij het les geven aan uw kind.

Vergoedingen en Indicatie
Voor ondersteuning binnen het basisonderwijs hebt u een 'Rugzakje' of zorgarrangement nodig. Heeft u hier vragen over? Bel dan Zorgloket Cordaan Jeugd (020) 630 62 62 of stuur een mail naar zorgloketjeugd@cordaan.nl 

Speciaal onderwijs

Gaat uw kind naar een school voor speciaal basisonderwijs? Of naar een school voor speciaal voortgezet onderwijs? Heeft uw kind meer zorg en aandacht nodig dan de andere leerlingen in de klas? Dan kunt u de hulp inschakelen van de dienst 'Intensief te begeleiden leerlingen' (IBL) van Cordaan Jeugd. Zij bieden ondersteuning aan deze leerlingen. 

Het speciaal onderwijs is voor kinderen van 4 tot 20 jaar. Het omvat basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Er is ruim aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling en het opbouwen van het zelfvertrouwen van het kind. Ook op een school voor speciaal onderwijs, kan uw kind soms extra ondersteuning nodig hebben. Voor die extra begeleiding zorgt de medewerker van de dienst IBL van Cordaan Jeugd.

Vergoedingen en Indicatie

Met ingang van het nieuwe schooljaar in 2018 is er een speciale bekostiging voor ondersteuning in het speciaal onderwijs. U heeft hier zelf niets voor te doen.

Heeft u nog vragen? Bel dan Zorgloket Cordaan Jeugd (020) 630 62 62 of stuur een mail naar zorgloketjeugd@cordaan.nl

Passend onderwijs

Kan uw kind het net niet bolwerken op zijn of haar school voor Speciaal Onderwijs? Of krijgt het niet de aandacht die het nodig heeft omdat de klassen te groot zijn? ‘Past’ uw kind niet in het nieuwe onderwijssysteem? Onze zorgonderwijsgroep biedt  uitkomst met een nieuwe vorm van dagbesteding. Het is een combinatie van zorg en onderwijs op een school voor Speciaal Onderwijs. Uw kind ontwikkelt binnen de eigen mogelijkheden en in eigen tempo schoolse vaardigheden. Uw kind leert met andere schoolkinderen samenwerken en spelen.

De groepen lijken veel op schoolklassen. In kleine groepen doen kinderen speel- en leeractiviteiten. Uw kind krijgt veel persoonlijke aandacht. Op de zorg-onderwijsgroepen werken we ontwikkelingsgericht en volgens een behandelplan.

Vergoeding en indicatie
Als u uw kind wilt aanmelden voor de Zorgonderwijsgroepen, ga dan naar het Ouder Kind Team bij u in de buurt. Zij maken met u een Perspectiefplan. Dit plan is nodig voor aanmelding. Daarnaast geldt ook nog steeds de Wet langdurige zorg (Wlz).

 

In het filmpje ziet u wat Cordaan Jeugd voor uw kind kan betekenen in het onderwijs.

U vindt ons op deze scholen

Meer weten?

Heeft u vragen over de ondersteuning van uw kind in het onderwijs, zorgonderwijsgroepen, of wilt u uw kind aanmelden? Dan kunt u contact opnemen met de school waar uw kind op zit of met het Zorgloket van Cordaan Jeugd: (020) 630 62 62 
zorgloketjeugd@cordaan.nl

Cordaan Jeugd werkt met de meldcode "Veilig Thuis"