Klachten Vervoer

Vervoersklachten vallen niet onder de klachtenregeling van Cordaan. Vanaf 1 september 2015 wordt het vervoer voor Cordaan geregeld door Munckhof Regie. Klachten over het vervoer kunnen het beste direct, maar in ieder geval binnen vijf dagen na de uitgevoerde rit, worden ingediend bij het Servicebureau van Munckhof. Het Servicebureau is te bereiken op werkdagen van 08:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer: (077) 397 88 36. Naast bellen zijn er de volgende mogelijkheden om een klacht in te dienen:

Geef een duidelijk geformuleerde omschrijving van de klacht, zodat deze op de juiste wijze in behandeling kan worden genomen.

  • De naam, adres, woonplaats en geboortedatum van de betreffende cliënt;
  • De naam van de contactpersoon;
  • De datum en het tijdstip waarop e.e.a. heeft plaatsgevonden;
  • De naam van de chauffeur en het nummer van de rit;
  • Vertrek- en/of aankomsttijdstip van de rit;
  • De naam van de locatie waar de cliënt ingeschreven staat;
  • Een duidelijke omschrijving van de klacht.

De klacht wordt door Munckhof onderzocht en beoordeeld. Nadat de klacht is onderzocht vindt er altijd een terugkoppeling plaats met degene die de klacht heeft ingediend.

Klachten Vervoer op de locaties
Klachten over vervoer op de locaties, uitgevoerd door medewerkers of vrijwilligers, vallen wel onder de klachtenregeling van Cordaan. Deze klachten kunt u indienen bij de cliëntvertrouwenspersoon van de desbetreffende locatie.