Geschillencommissie

Cordaan is aangesloten bij de Geschillencommissie. Een Geschillencommissie behandelt klachten tussen consumenten en ondernemers, en tussen ondernemers. Er zijn meerdere consumentencommissies die elk een specifiek onderwerp behandelen. Cordaan is aangesloten bij drie van deze commissies.

 

Commissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg
Deze commissie behandelt klachten van cliënten tegen een verpleeghuis, een verzorgingshuis en zorgaanbieders van geboortezorg die zijn aangesloten bij Actiz of BO Geboortezorg.

Commissie Gehandicaptenzorg
De Geschillencommissie Gehandicaptenzorg behandelt klachten van cliënten tegen zorgaanbieders die zijn aangesloten bij de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en die voor de behandeling van geschillen zijn geregistreerd bij de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg.

Geestelijke Gezondheidszorg
De Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg behandelt klachten van cliënten tegen GGZ-zorgaanbieders die zijn aangesloten bij de vereniging Geestelijke Gezondheidszorg Nederland (GGZ Nederland).

Wat moet u doen voordat u een klacht bij de Geschillencommissie kunt indienen?
U klaagt schriftelijk bij Cordaan en probeert eerst samen met hulp van de Cliëntvertrouwenspersoon uw klacht op te lossen. Als u vindt dat uw klacht bij Cordaan niet naar uw tevredenheid is behandeld, kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie.

Voor de procedure om een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie verwijzen wij u naar de website van de geschillencommissie. De cliëntvertrouwenspersoon van Cordaan kan u desgewenst helpen bij het invullen van het digitale klachtenformulier van de Geschillencommissie en u eventueel bijstaan in de klachtenprocedure.

De uitspraak nakomen
De uitspraak van de Geschillencommissie geldt voor beide partijen. De uitspraak moet altijd worden nagekomen. In de uitspraak staat aan welke regels partijen zich moeten houden.