Dagbesteding voor kinderen met een verstandelijke beperking

Op de Kinderdienstencentra's (KDC) geven we dagbesteding aan kinderen van 3 tot 18 jaar die om verschillende redenen (nog) niet naar school kunnen.

ZorgOnderwijsGroepen (ZOG) zijn een combinatie van zorg en onderwijs op een school voor Speciaal Onderwijs.  

Bij Specialistische KinderOpvang (SKO) De Haven zijn deeltijdplekken voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand die niet terecht kunnen in de reguliere dagverblijven.

Uw kind op een vertrouwde plek in Amsterdam

Op de KDC's werken specialistische begeleiders nauw samen met u als ouders om de ontwikkeling van uw kind optimaal te activeren. Op een aantal locaties is naschoolse opvang, weekenddagopvang en buitenschoolse opvang.

 • De Kring

  De Kring is een kinderdienstencentrum (KDC) in Gaasperdam, Amsterdam Zuidoost: een dagcentrum voor kinderen met een verstandelijke beperking, ontwikkelingsachterstand of psychiatrische problemen. Ook bieden wij buitenschoolse- en weekendopvang.

  Lees meer over de Kring

 • De Schuit

  De Schuit is een kinderdienstencentrum (KDC) in Amsterdam Nieuw West: een dagcentrum voor kinderen met een verstandelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand. Ook kinderen met een beperking en psychiatrische problemen kunnen hier terecht.

  De Schuit

 • Zorgonderwijsgroepen

  Kan uw kind het net niet bolwerken op zijn of haar school voor Speciaal Onderwijs? Of krijgt het niet de aandacht die het nodig heeft omdat de klassen te groot zijn? ‘Past’ uw kind niet in het nieuwe onderwijssysteem? De Cordaan Zorgonderwijsgroep kan dan uitkomst bieden met een nieuwe vorm van dagbesteding. Dit is een combinatie van zorg en onderwijs die op een school voor Speciaal Onderwijs wordt gegeven.

  Zorgonderwijsgroepen