Een zorgmedewerker ondersteunt een oudere meneer bij het opnieuw leren lopen.

Verwijzers revalidatie

Hier vind je alle telefoonnummers en formulieren voor het verwijzen naar een revalidatie-afdeling.

Cordaan biedt op een aantal locaties in Amsterdam en in Nieuw-Vennep herstelzorg: geriatrische revalidatie en eerstelijns verblijf. We bieden revalidatie na bijvoorbeeld CVA, trauma, orthopedie of amputatie.

Neem contact op met het Cliënten Servicebureau van Cordaan via 088 267 32 26 of stuur een e-mail naar zorgbemiddeling@cordaan.nl.

Revalideren na

Cordaan is gespecialiseerd in revalidatie:

  • na een beroerte (CVA of ander hersenletsel);

  • bij een (heup)fractuur;

  • na een amputatie;

  • voor patiënten met een nieuwe heup of knie

  • en patienten die na een ernstige ziekte of een complexe operatie conditie moeten opbouwen.

Waar kan de cliënt terecht?

Samenwerking met het OLVG

Cordaan heeft in het OLVG West een revalidatie-afdeling met 20 bedden. De afdeling richt zich op kortdurende revalidatietrajecten.

Hierdoor ontstaat op andere Cordaan-locaties ruimte om cliënten voor eerstelijnsverblijf op te vangen.

Samenwerking met Reade

Cordaan werkt ook nauw samen met revalidatiecentrum Reade bij de invulling van revalidatieprogramma's. Samen bieden we altijd de best passende behandeling en zorg op het juiste moment.

Doorverwijzen naar Reade tijdens een revalidatieproces is mogelijk. Dit besluit wordt in overleg met de cliënt genomen door de specialist ouderengeneeskunde van Cordaan en een revalidatiearts van Reade.