Een hand die rechts in beeld komt, geeft een dossier aan een hand van een andere persoon links in beeld

Verwijzers ouderenzorg

Hier vind je alle telefoonnummers en formulieren voor het verwijzen of aanvragen van zorg thuis en verpleeghuiszorg.

Ben je zorgverlener en wil je iemand doorverwijzen naar Cordaan? Wij komen graag met je in contact.

Voor het aanvragen van (gespecialiseerde) thuiszorg of verpleeghuiszorg kun je bellen met het Cliënten Servicebureau van Cordaan via 088 267 32 26 of een e-mail sturen naar zorgbemiddeling@cordaan.nl.

Je kunt ook gebruikmaken van de beschikbare digitale formulieren.

Onze wijkteams op postcode

Tijdelijke opname

 • Ben je huisarts of werkzaam op een SEH in Amsterdam, dan kun je patiënten aanmelden voor tijdelijke opname in de ouderenzorg bij het Verwijspunt020.

  Vanaf juni 2024 wordt het Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg Amsterdam (ATZA): Verwijspunt 020. Verwijspunt 020 is een samenwerking tussen Amsta, Amstelring, Cordaan, Evean, Zonnehuisgroep Amsterdam en Zorggroep Amsterdam Oost. Het aanmeldportaal maakt het voor huisartsen en huisartsenposten en –praktijken makkelijker om cliënten aan te melden voor tijdelijke opnames in de V&V.

  Binnen Verwijspunt 020 zal er gewerkt gaan worden met het digitale systeem ZorgDomein. Alle verwijzingen voor o.a. Eerstelijnsverblijf (ELV), Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) en Crisiszorg komen hier centraal binnen en worden bemiddeld naar het best passende zorgaanbod in Amsterdam Amstelland.

  Ga naar Verwijspunt020
 • Ben je huisarts in Amstelland en Haarlemmermeer, dan kun je patiënten aanmelden voor tijdelijke opname in de ouderenzorg bij het Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg Amstelland en Haarlemmermeer via (023) 555 60 04 (keuzemenu optie 1).

  Het aanmeldportaal is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Voor eerstelijns verblijf (ELV) elke dag van 8.30 uur tot 23.00 uur. Voor crisisopname (WLZ) 24 uur per dag.

  De medewerker van het aanmeldportaal kan direct zien of er een bed beschikbaar is en regelt samen met de verwijzer de opname.

  Meer informatie van Sigra

Zorg thuis en woonzorgcentrum

 • Voor het verwijzen van cliënten voor zorg thuis kunt u bellen met het Cliënten Servicebureau van Cordaan via 088 267 32 26 of een e-mail sturen naar zorgbemiddeling@cordaan.nl.

 • Voor overleg en verwijzen van cliënten naar een van onze verpleeghuizen kunt u bellen met het Cliënten Servicebureau van Cordaan via 088 267 32 26 of een e-mail sturen naar zorgbemiddeling@cordaan.nl.

Specialistische zorg

 • Aanmelden
  Voor meer informatie en aanmelden kun je contact opnemen met het Cliënten Servicebureau via 088 267 32 26 van maandag tot en met vrijdag tussen half 9 en 5. U kunt ook een e-mail sturen naar zorgbemiddeling@cordaan.nl.

  Voor patiënten in Zuidoost en Diemen (postcodegebieden 1100-1114) is er een apart formulier om deze zorg aan te vragen.

  Aanmeldformulier Diemen en Zuidoost(download link)
 • Aanmelden
  Ben je huisarts of werkzaam als medisch specialist of transferverpleegkundige, neem dan contact op met het gespecialiseerd verpleegtechnisch thuiszorgteam (gvt) via (020) 229 02 25 of gvt@cordaan.nl.

  Deze zorg is beschikbaar in Amsterdam en Diemen.

  Algemeen
  Het gespecialiseerd verpleegtechnisch thuiszorg-team levert zorg aan volwassene in Amsterdam en Diemen. Het team kan worden ingeschakeld voor:

  • Kort- of langdurige intraveneuze medicatie toedienen.

  • Het toedienen van morfine m.b.v. een infuuspomp.

  • Het begeleiden van pijnbestrijding.

  • Het toedienen van medicatie en begeleiden bij continue palliatieve sedatie.

  • Het inbrengen van een infuusnaald.

  • Het toedienen van voeding via een centrale lijn.

  • Het verzorgen van bloedtransfusies op verzoek.

  • Het verzorgen van diverse centrale lijnen o.a. PICC lijnen en PAC (port a cath).

  • Het af laten lopen en verzorgen van een pleura- en ascitesdrain

  • Het verzorgen en wisselen van een suprapubische catheter.

 • Contactgegevens en bereikbaarheid
  Je kunt contact opnemen met het Cliënten Servicebureau via (020) 229 06 02, van maandag tot en met vrijdag tussen half 9 en 5. U kunt ook e-mailen naar zorgbemiddeling@cordaan.nl.

  De werkwijze
  De wondverpleegkundige stelt een behandelplan op aan de hand van de gegevens uit de (wond)anamnese en lichamelijk onderzoek. Naast uitleg en instructie over de verzorging van de wond adviseren wij de patiënt ook op het gebied van voeding, leefstijl en hulpmiddelen. Ook bestellen wij het verbandmateriaal.

  Wat betekent dit voor de patiënt?
  Wij streven ernaar op werkdagen binnen 48 uur na aanmelding een afspraak met de patiënt te maken. De huisarts blijft altijd de hoofdbehandelaar.

  Basisverzekering
  De wondverpleegkundige houdt rekening met de persoonlijke situatie van de patiënt. In principe vergoedt de zorgverzekering de kosten, ook vanuit de basisverzekering. Deze zorg valt niet onder het eigen risico. De patiënt hoeft hiervoor geen eigen bijdrage te betalen.

 • Aanmelden
  Je meldt de patiënt direct aan via ons e-mailadres: hartfalen@cordaan.nl Vermeld in uw mail vraagstelling, naam en telefoonnummer van de patiënt, en voeg de meest recente medische brief van huisarts/ specialist toe. Hierna nemen wij zo spoedig mogelijk telefonisch contact op met uw patiënt.

  Algemeen
  De hartfalen- en CVRM-verpleegkundige is een aanvulling in de thuissituatie voor patiënten met hartfalen of CVRM. Deze verpleegkundige helpt met een aantal huisbezoeken te voorkomen dat een patiënt direct na ontslag uit het ziekenhuis snel weer wordt opgenomen in het ziekenhuis. Specialisten in het ziekenhuis, huisartsen, wijkverpleegkundige en hun teams kunnen hun patiënt bij de hartfalenverpleegkundige aanmelden.

  Dit doet de hartfalenverpleegkundige in de thuissituatie:

  • uitleg en inzicht geven in het ziektebeeld;

  • uitleg en begeleiding geven over werking en bijwerkingen van de medicijnen;

  • ondersteuning bieden in zelfmanagement met zolang mogelijk behoudt van zelfredzaamheid;

  • advies en begeleiding geven bij vochtbeperking en natriumbeperkt dieet;

  • stimuleren van gezond gedrag (meer bewegen, gezonde voeding e.d.)

  • begeleiding geven bij ongezond gedrag (overgewicht, roken, overmatig alcoholgebruik)

  • begeleiding geven bij angst en depressies passend bij het ziektebeeld;

  • voorkoming en verergering van de klachten;

  • regelmatig controle en bijhouden van gewicht, bloeddruk en saturatie;

  • in kaart brengen van het netwerk rondom de cliënt;

  • ondersteuning bieden bij de mantelzorg;

  • palliatieve zorg bieden in de eindfase van hartfalen.

 • Aanmelden
  Je meldt een patiënt direct aan via ons e-mailadres: longverpleging@cordaan.nl 
  Vermeld in uw bericht de vraagstelling, naam en telefoonnummer van de patiënt, en voeg de meest recente medische brief van de huisarts of specialist toe. Wij nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact op met uw patiënt.

  Algemeen
  Onze astma- en COPD-verpleegkundige brengt huisbezoeken aan kinderen en volwassenen met astma of COPD en brengt de thuissituatie voor u in kaart.

  Je kunt contact opnemen bij:

  • patiënten met huisstofmijtallergie voor advies over gezond woongedrag/leefklimaat (vochtreductie, aankleding woning, woonaanpassing);

  • patiënten met aanhoudende klachten;

  • draaideurpatiënten na ziekenhuisopname;

  • patiënten met zuurstof;

  • patiënten met ernstige Astma/ COPD om de ADL/HDL behoeften in de thuissituatie in kaart te brengen;

  • patiënten met COPD in de palliatieve fase;

  • ondersteuning van de mantelzorger;

  • instructie van inhalatiemedicatie, met name het vernevelen;

  • het aanpassen van de leefstijl.

  Werkwijze
  De astma- en COPD-verpleegkundige neemt een verpleegkundige anamnese af en stelt een verpleegkundige diagnose. De verpleegkundige maakt zonodig een zorgplan en begeleidt bij de uitvoering. Dit gebeurt in samenwerking met huisarts, familie en andere hulpverleners.

  Verslag
  Indien nodig neemt de astma- en COPD-verpleegkundige contact op met de verwijzer of met andere hulpverleners. De huisarts, de cliënt en de verwijzer krijgen een verslag van de resultaten van de contacten.

  Aanvullende informatie

  • de cliënt betaalt geen eigen bijdrage;

  • deze zorg valt buiten de diagnose-behandelcombinatie (DBC) en kan dus naast de DBC 1e en 2e lijn ingezet worden.

 • Aanmelden
  Voor meer informatie en aanmelden kun je een e-mail sturen naar palliatievezorg@cordaan.nl.

Ondersteuning voor huisarts

 • Huisartsen in Amsterdam kunnen voor complexe zorgvragen bij kwetsbare ouderen contact opnemen met het Netwerk Ouderengeneeskunde Amsterdam (NOA) via (020) 2290603 of info@noaeerstelijn.nl.

  Verwijsvragen kunnen gaan over bijvoorbeeld een cognitieve screening, algehele achteruitgang met bijvoorbeeld vallen en probleemgedrag bij dementie.

  Het Ambulant Geriatrisch Team van Cordaan bestaat uit specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialisten en maakt onderdeel uit van het NOA. U kunt een beroep doen op:

  • telefonisch collegiaal overleg

  • deelname aan een MDO

  • thuisconsult van een SO bij de patiënt thuis

  • cognitieve screening bij ouderen met een migratie achtergrond

  Voor overleg kun je NOA eerste lijn bereiken via telefoonnummer (020) 2290603. Direct verwijzen kan via ZorgDomein (onder 'medisch specialistische zorg' en vervolgens onder 'specialisme ouderengeneeskunde', NOA).

  Netwerk Ouderengeneeskunde Amsterdam

Downloads