Aanmeldportaal Amsterdam Noord

Met ingang van januari 2018 melden verwijzers via het aanmeldportaal Amsterdam Noord hun patiënten eenvoudig aan voor eerstelijnsverblijf (ELV). Via het telefoonnummer (020) 262 81 12 meldt u patiënten aan voor een tijdelijke opname in een verpleeg- of verzorgingshuis, wanneer dit wegens medische redenen nodig is. De Cliënten Servicebureaus van Cordaan, Evean, Amstelring en de SEH BovenIJ Ziekenhuis bundelen binnen de samenwerking Beter Samen in Noord hun krachten om het aanmelden voor ELV plekken te vergemakkelijken. Zo werken we aan het verbeteren van de integrale zorg voor ouderen in Amsterdam Noord.

Hoe werkt het?

  • Een patiënt die in aanmerking komt voor een ELV-plek wordt tijdens kantooruren via het telefoonnummer (020) 262 81 12 aangemeld.
  • Dit telefoonnummer wordt bemenst door medewerkers van de Cliënten Servicebureaus van Cordaan, Evean en Amstelring. Zij helpen de verwijzer met een indicatiestelling en regelen binnen 24-48 uur een ELV-plek bij een van de locaties van deze zorgaanbieders. De verwijzer hoeft niet zelf alle individuele aanbieders te benaderen met de vraag of er een plek beschikbaar is.
  • De verwijzer vraagt de patiënt het toestemmingsformulier Portero te ondertekenen. Het aanmeldportaal heeft deze toestemmingsverklaring nodig om te checken of patiënt reeds een indicatie heeft.
  • Zodra de plek beschikbaar is informeert het aanmeldportaal de verwijzer en kan de patiënt terecht op de betreffende locatie.
  • Wanneer een patiënt zich meldt op de SEH en in aanmerking komt voor een tijdelijke opname in een verpleeg- of verzorgingshuis zullen de transferverpleegkundigen van het BovenIJ ziekenhuis zorgen voor doorgeleiding via het aanmeldportaal.

Wat vragen we van u?

  • U meldt patiënten aan via het telefoonnummer (020) 262 81 12 Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar.
  • U laat de patiënt het toestemmingsformulier tekenen voor inzage in Portero.

Het DHS-overleg (Directie/Huisartsen/Specialisten overleg) zal als klankbordgroep functioneren en van daaruit zullen zij meedenken in de doorontwikkeling van het aanmeldportaal. Ook ELAA is actief betrokken bij deze samenwerking.

Klik hier voor een praktisch stroomschema dat stapsgewijs de route naar het Aanmeldportaal beschrijft.

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Mathilde Minderhoud (mminderhoud@evean.nl) of Manja de Jonge (mdejonge@cordaan.nl).

Gerelateerde pagina's