Klachtenformulier

Gegevens Cliënt
Gegevens indien andere indiener dan de cliënt
Heeft u de klacht ook bij de persoonlijk begeleider of teammanager ingediend?
Klachtenregeling
Een kopie van deze klacht wordt ter informatie aan de verantwoordelijke directeur gestuurd. De volledige klachtenregeling van Cordaan vindt u op https://www.cordaan.nl/klachtenregeling