Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (Wet zorg en dwang)

Als client of vertegenwoordiger van een client die te maken heeft met de Wet zorg en dwang (Wzd), heeft u recht op bijstand door een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wzd.  

Voor Cordaan wordt deze taak uitgevoerd door Zorgstem. De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd is onafhankelijk, niet in dienst bij Cordaan, behandelt uw vraag of klacht vertrouwelijk, en biedt gratis ondersteuning. 

De rol van de cliëntenvertrouwenspersoon

In dit filmpje wordt de rol van de clientenvertrouwenspersoon Wzd kort uitgelegd.

Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ)

De KCOZ is een klachtencommissie die als taak heeft om klachten te behandelen ten behoeve van zorgaanbieders die, blijkens hun klachtenregeling, de KCOZ met deze taak hebben belast.

Klachtenregeling KCOZ