Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (Wet zorg en dwang)

Als client of vertegenwoordiger van een client die te maken heeft met de Wet zorg en dwang (Wzd), heeft u recht op bijstand door een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wzd.  

Voor Cordaan wordt deze taak uitgevoerd door Zorgstem. De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd is onafhankelijk, niet in dienst bij Cordaan, behandelt uw vraag of klacht vertrouwelijk, en biedt gratis ondersteuning. 

De nieuwe wet heeft als uitgangspunt dat zorgverleners niet zomaar een opname regelen of zorg mogen bieden die u niet wenst. Uitgangspunt is hierbij: nee, tenzij. Alleen als het niet anders kan, en alle alternatieven zijn onderzocht, mogen er beslissingen genomen worden waar u het zelf niet mee eens bent.  

Heeft u een vraag of klacht over de onvrijwillige geboden zorg of ondersteuning, en wilt u er met een onafhankelijke partij over praten? Neem dan contact op met de CVP Wzd.  

  • Zij luisteren naar uw verhaal 
  • Zij helpen u om uw vraag of klacht te verhelderen & verwijzen zo nodig door 
  • Zij geven informatie en advies over uw rechten binnen de Wzd 
  • Zij ondersteunen u bij het zoeken naar oplossingen van uw vraag of klacht 
  • Zij kunnen desgewenst ondersteunen bij het schrijven van een klachtbrief, of meegaan naar gesprekken waar de klacht besproken wordt. 

De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd zal de locaties en groepen met enige regelmaat bezoeken. Er worden posters en flyers met de gegevens van de CVP Wzd op de locaties verspreid. Wanneer u niet weet wie uw cliëntenvertrouwenspersoon Wzd is, dan kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens. 

Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd Amsterdam

Cliëntenvertrouwenspersonen Wzd Diemen, Huizen, Nieuw Vennep

De rol van de cliëntenvertrouwenspersoon

In dit filmpje wordt de rol van de clientenvertrouwenspersoon Wzd kort uitgelegd.

Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ)

De KCOZ is een klachtencommissie die als taak heeft om klachten te behandelen ten behoeve van zorgaanbieders die, blijkens hun klachtenregeling, de KCOZ met deze taak hebben belast.

Klachtenregeling KCOZ