Welke zorgprofessionals zijn betrokken?

In de wijkkliniek werken zorgprofessionals uit de cure en care interdisciplinair samen aan een spoedig herstel van de patiënt. Veel wijkklinieken worden opgezet als uitbreiding van de geriatrische revalidatielocatie of herstelkliniek. Om die reden is de specialist ouderengeneeskunde (SO) vaak de regiebehandelaar.

In de wijkkliniek werken zorgprofessionals uit de cure en care interdisciplinair samen aan een spoedig herstel van de patiënt. Veel wijkklinieken worden opgezet als uitbreiding van de geriatrische revalidatielocatie of herstelkliniek. Om die reden is de specialist ouderengeneeskunde (SO) vaak de regiebehandelaar. De SO heeft binnen de geriatrische revalidatie (GR) al veel ervaring met het multidisciplinair, herstelgericht behandelen. Ook een verpleegkundige specialist (VS) of physician assistant (PA) kan de rol van regiebehandelaar hebben in een wijkkliniek. De meeste SO’s, VS’en of PA’s en verpleegkundigen in de wijkkliniek hebben bovendien al ervaring met ziekenhuisverplaatste zorg (intraveneuze toediening van antibiotica, ontwateren, VAC-pompen etc.). Een klinisch geriater en/of andere specialist vult als medebehandelaar de benodigde medisch specialistische expertise aan. 

Taakherschikking

In Amsterdam heeft de VS of PA de rol als regiebehandelaar van de klinisch geriater overgenomen. Daarnaast worden de proeftuinen ook gestimuleerd om de PA of VS een grotere rol toe te kennen, net als in Amsterdam. Naast de VS’en of PA’s bestaat het verpleegkundig team uit mbo- en hbo-verpleegkundigen en verzorgenden IG, met een achtergrond in het ziekenhuis of in de langdurige zorg (uit de wijk en uit het verpleeghuis). Daarnaast zijn er ook fysiotherapeuten en andere paramedici werkzaam in de wijkkliniek, zoals ergo- en fysiotherapeuten.  

De taakherschikking en zorgverschuiving vraagt om duidelijke afspraken over de medische verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Deze worden door de proeftuinen vastgelegd volgens de herziende Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling van de KNMG. Ook hebben we een notitie opgesteld over de juridische kaders bij samenwerking in netwerkzorg.  

Bekijk rol VS en PA

Handige links