Waarom een wijkkliniek?

Jaarlijks bezoeken zo’n 730.000 70+’ers de spoedeisende hulp. Daarvan wordt 35% vervolgens opgenomen in het ziekenhuis. Onder hen zijn veel kwetsbare ouderen met een opeenstapeling van lichamelijke, psychische en/of sociale problemen in hun functioneren. Een acute gebeurtenis zet bij hen vaak een cascade aan problemen in gang zoals een delier, spierkrachtverlies en mobiliteitsproblemen. Met verminderde zelfredzaamheid als gevolg.

We zien dat in het ziekenhuis de focus vaak ligt op acute, medisch specialistische zorg, ook bij kwetsbare ouderen. Voor hoe de ouderen zo snel en goed mogelijk weer naar huis kunnen, is minder expertise aanwezig. Dat leidt dan ook niet altijd tot de gewenste uitkomsten. 30% van de ouderen ervaart na opname blijvende beperkingen in het dagelijks functioneren. 1 op de 5 belandt binnen 1 maand weer in het ziekenhuis en 1 op de 5 overlijdt binnen 3 maanden na opname.  

Acute medische zorg én herstelgerichte zorg

De wijkkliniek biedt de benodigde acute medische zorg en tegelijkertijd goede herstelgerichte ondersteuning en begeleiding op één locatie. Zodat ouderen zo fit mogelijk weer naar huis kunnen. Dit voorkomt nieuwe acute gezondheidsproblemen, haalt de druk af van de vaak overbelaste spoedeisende hulp en zorgt ervoor dat ouderen thuis hun leven weer zo zelfstandig mogelijk kunnen oppakken. 

Eerste resultaten zijn veelbelovend

Enkele resultaten: 

  • De zorg blijkt veilig en doelmatig en leidt tot betere uitkomsten voor de patiënt.  

  • Het overgrote deel van de patiënten laat herstel zien tijdens opname en kan direct na opname terugkeren naar huis. Er is dus weinig doorstroom vanuit de wijkkliniek naar een eerstelijnsverblijf (ELV) of geriatrische revalidatiezorg. 

  • 3 maanden na opname is 70% van de patiënten hersteld qua functioneren. 

  • Patiënten krijgen minder vaak een delier dan bij opname in het ziekenhuis. 

  • Patiënten zijn positief over de wijkkliniek en prefereren een wijkkliniek boven een ziekenhuisopname. 

Handige documenten