Waar moet een locatie aan voldoen?

De kwaliteitseisen voor ‘Het bieden van een vertrouwde omgeving’ is een van de 4 kerncomponenten waaraan een wijkkliniek moet voldoen. Dit houdt in dat de patiënt een eigen kamer heeft en dat er een rooming-inmogelijkheid is voor een mantelzorger. De omgeving voelt prettig en ‘huiselijk’ aan, is prikkelarm (delier-preventief) en nodigt uit tot bewegen (herstelgericht klimaat).

Regionale invulling verschilt

In welke instelling de wijkkliniek wordt aangeboden, hangt af van de regionale situatie en samenwerkingsverbanden. In Amsterdam bevindt de wijkkliniek zich bijvoorbeeld in een verpleeghuis van Cordaan.

De meeste proeftuinen ontwikkelen de wijkkliniek echter vanuit een geriatrische revalidatielocatie (GR) zoals Ouderenkliniek Purmerend, of vanuit een brede ‘herstelkliniek’ zoals Herstelkliniek Pantein in Boxmeer. Een ‘herstelkliniek’ combineert geriatrische revalidatie met bijvoorbeeld een eerstelijnsverblijf, dagbehandeling, interventiebedden voor specifieke patiëntgroepen of een ambulant geriatrieteam.  

Voor het succesvol implementeren van een wijkkliniek, is het belangrijk dat er al een stevige samenwerking bestaat tussen de VVT-aanbieder en het ziekenhuis. Verder is het raadzaam om de wijkkliniek aan te bieden op een locatie nabij het ziekenhuis vanwege de samenwerking met medisch specialisten. In sommige proeftuinen zit de wijkkliniek naast, of zelfs in het ziekenhuis, zoals bij de proeftuin in Purmerend.