Voor wie is de wijkkliniek?

De wijkkliniek is voor ouderen met geriatrische problemen – zoals geheugenstoornissen, verhoogd valrisico, kwetsbaarheid, ondervoeding – die medisch specialistische zorg nodig hebben vanwege een acute aandoening. Bijvoorbeeld een longontsteking, longaanval, urineweginfectie, ontregeling van de elektrolyten of verergering van hartfalen.

De wijkkliniek is dus niet bedoeld voor ouderen zonder ziekenhuisopname-indicatie. Ook neemt de kliniek geen ouderen op bij wie de medische behandeling is afgerond. Of die wachten op een plek voor een eerstelijnsverblijf (ELV) of geriatrische revalidatie (GR) of langdurige verpleeghuiszorg.  

Verwijzen naar wijkkliniek, ELV, GR of MSZ-geriatrie? 

Op de SEH is het vaak moeilijk om de juiste indicatie voor vervolgzorg te bepalen. Om naar passende ouderenzorg te kunnen verwijzen, hebben we vanuit de proeftuinen aan de hand van fictieve casussen de verschillen verduidelijkt tussen de wijkkliniek, tijdelijk verblijf (ELV/ GR) en een opname in het ziekenhuis (geriatrieafdeling). Op basis hiervan is een afwegingsinstrument in ontwikkeling. 

Kerncomponenten

De kwaliteitseisen voor ‘Doelgroep’ is een van de 4 kerncomponenten waaraan de wijkkliniek moet voldoen. 

Handige links