Hoe ziet het zorgproces eruit?

Medisch specialistische zorg in een VVT-setting bieden vraagt om een andere inrichting van zorgpaden.

Verschillende zorgprocessen moeten (transmuraal) goed op elkaar zijn afgestemd, de benodigde infrastructuur moet worden ingericht en er zijn heldere werkafspraken nodig tussen de zorgprofessionals uit het interdisciplinaire team.

Hoe verloopt bijvoorbeeld de triage op de SEH, het overleg tussen het ziekenhuis en de wijkkliniek, en de voorbereiding op een eventuele opname in de wijkkliniek? Wie regelt het vervoer naar de wijkkliniek? Hoe ziet het proces eruit bij de binnenkomst van de patiënt, de intake en de multidisciplinaire behandeling? En welke voorzieningen zijn daarvoor nodig? 

Handige link