Hoe financier je een wijkkliniek?

De proeftuinen trekken gezamenlijk op om te onderzoeken hoe we het zorgconcept wijkkliniek structureel kunnen financieren.

De wijkkliniek in Amsterdam wordt momenteel bekostigd vanuit de Beleidsregel innovatie voor kleinschalige experimenten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Amsterdam UMC, Cordaan en Zilveren Kruis hebben in 2018 hiervoor een Overeenkomst Innovatie opgesteld. Hierin staan afspraken over het tarief en volume, de doelstellingen en de bijhorende KPI’s voor de wijkkliniek als nieuw zorgconcept. De overeenkomst loopt voorlopig tot 31 mei 2025; er wordt gewerkt aan een verlenging van 2 jaar. 

Als andere zorgorganisatie of zorgverzekeraar kun je aansluiten bij deze Overeenkomst Innovatie via een aansluitersovereenkomst. In principe neem je dan de Overeenkomst Innovatie ongewijzigd over, de afspraken over tarief en volume uitgezonderd. De proeftuinen en zorgverzekeraars werken samen aan een set KPI's om eenduidig te monitoren of de wijkkliniek succesvol wordt opgezet in de verschillende regio's. Maak met de preferente zorgverzekeraar van je regio afspraken over het tarief en volume. 


Neem contact op met Susanne Smorenburg als je de Overeenkomst Innovatie van Amsterdam UMC, Cordaan en Zilveren Kruis wilt inzien.