ZZP 4 - Werk en dagbesteding VGZ

Met ZZP 4 kunt u werken in een voorziening van Cordaan. Een houtwerkplaats, textielwerkplaats, kinderboerderij of botenproject. In een voorziening van Cordaan is het rustig en veilig. Er is altijd een begeleider in de buurt om u te helpen.

Wat u moet kunnen:

  • nieuwe dingen leren in kleine stapjes
  • samenwerken 
  • afspraken nakomen
  • uzelf verzorgen

Met ZZP 4 kunt u ook werken in de buurt. De buurt schoonhouden, boodschappen doen voor buurtbewoners, papier ophalen of glas, enzovoort. Er is altijd een begeleider in de buurt om u te helpen.

Wat u moet kunnen voor werken in de buurt:

  • nieuwe dingen leren in kleine stapjes
  • samenwerken 
  • lopen of in een rolstoel uzelf voortbewegen (buurtwerk)
  • omgaan met onbekende mensen (buurtwerk, kinderboerderij) 

Met ZZP 4 kunt u activiteiten doen in een dagcentrum van Cordaan. U doet dan gevarieerde activiteiten, zoals knutselen, muziek maken, wandelen, volksdansen, puzzelen. Er is een vast dagprogramma en een weekprogramma. U bent op een groep samen met anderen. De ene groep doet veel activiteiten samen, bij een andere groep doet u veel alleen. Samen met de persoonlijk begeleider kijkt u welke groep het beste past.

Als u ZZP 4 heeft en een dagje ouder bent kunt u ook dagbesteding krijgen bij Cordaan. Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis met andere ouderen.
Of in een dagcentrum met andere groepen. Soms kunt u thuis dagbesteding krijgen op de groep waar u woont. Hard werken hoeft niet meer als u ouder wordt. Het is belangrijk om zelf dingen te blijven kunnen doen. En het is belangrijk dat u elke dag onder de mensen bent.

Gerelateerde pagina's