Zorgprofielen

Als u wilt wonen in een huis van Cordaan of als u wilt werken of dagbesteding wilt hebben in een instelling van Cordaan hebt u een indicatie nodig. Deze indicatie, het Zorgprofiel, bepaalt op welke zorg u recht heeft en welke ondersteuning u van ons kunt verwachten. Over het algemeen geldt: hoe hoger het Zorg Zwaarte Pakket (ZZP), hoe intensiever de zorg en ondersteuning waar u recht op heeft. 

Zorgprofielen VGZ - Wonen

Als u wilt wonen in een huis van Cordaan hebt u een indicatie nodig. Deze indicatie, het Zorg Zwaarte pakket (ZZP), bepaalt op welke zorg u recht heeft en welke ondersteuning u van ons kunt verwachten. Over het algemeen geldt: hoe hoger het ZZP, hoe intensiever de zorg en ondersteuning waar u recht op heeft.

Zorgprofielen VGZ - Werk en Dagbesteding

Als u wilt werken of dagbesteding wilt hebben in een instelling van Cordaan hebt u een indicatie nodig. Deze indicatie, het Zorg Zwaarte pakket(ZZP), bepaalt op welke zorg u recht heeft en welke ondersteuning u van ons kunt verwachten. Over het algemeen geldt: hoe hoger de ZZP, hoe intensiever de begeleiding waar u recht op heeft.

Meer informatie

Wilt u zich aanmelden voor wonen met begeleiding? Of voor werk of dagbesteding? Bel dan ons Cliënten Servicebureau: 088 - 267 32 26.
Voor dagbesteding of werk bij het Leerwerkbedrijf mailt u naar: dagbesteding@cordaan.nl
Voor begeleiding bij u thuis stuurt u een email naar: begeleiding@cordaan.nl.

Indicatie aanvraag bij het CIZ

De indicatie vraagt u aan bij het CIZ. Hier kunt u ook meer informatie aanvragen over de Zorgprofielen.