Zorg thuis

Zorg thuis

In veel situaties kunt u thuis zorg ontvangen. Wij helpen u graag. U kunt ook bellen met het Cliënten Servicebureau 088 267 32 26.

 • Verpleging thuis

  De wijkverpleegkundige komt bij u thuis als u verpleging of verzorging nodig heeft. Bijvoorbeeld na ontslag uit het ziekenhuis, na een ongeval of bij ziekte.

  De wijkverpleegkundige biedt verpleegkundige hulp en geeft ondersteuning thuis. Afhankelijk van uw vraag schakelen wij passende hulp in. Wij werken nauw samen met de huisarts en met specialisten uit het ziekenhuis.

  Lees verder

 • Verzorging thuis

  De verzorgenden bij Cordaan Thuiszorg geven ondersteuning bij lichamelijke verzorging. Bijvoorbeeld hulp bij wassen, het aan- en uitkleden, hulp bij eten en drinken of bij het innemen van medicatie.

  Voor zorgbemiddeling in de thuiszorg belt u met het Cliënten Servicebureau: 088 267 32 26.

  Lees verder

 • Zorg thuis bij Dementie

  Als bij u of bij uw naaste de diagnose dementie is gesteld, of er een sterk vermoeden is van dementie en u zelfstandig woont, kunt u hulp krijgen van een casemanager dementie. Een casemanager dementie is een onafhankelijke hulpverlener die mensen met dementie en hun naasten met raad en daad terzijde staat in de thuissituatie.

  Het gaat om emotionele en praktische begeleiding. De casemanager heeft kennis van de zorg- en hulpmogelijkheden, houdt nauwe contacten met hulpverleners en schakelt deze zo nodig in.

  Lees verder

 • Palliatieve zorg thuis

  De verpleegkundige palliatieve zorg is gespecialiseerd in de zorg voor mensen in de palliatieve levensfase. 

  Palliatieve zorg begint op het moment dat genezen niet meer mogelijk is. We hebben aandacht voor uw lichamelijke, sociale, psychische en geestelijke situatie. De palliatieve zorg kan een langere of korte periode omvatten.

  Lees verder

 • Mantelzorg ondersteuning

  U bent mantelzorger als u langdurig, onbetaald zorgt voor een familielid of andere naaste met een lichamelijke of verstandelijke beperking, of een naaste die chronisch of terminaal ziek is. Bijvoorbeeld uw partner, kind, ouder, buur of vriend(in). Markant, centrum voor mantelzorg, biedt kosteloos ondersteuning aan mantelzorgers en hun hulpbehoevende naasten in Amsterdam en Diemen.

  Lees verder

 • Matchmaker Informele Zorg

  Burennetwerk koppelt cliënten van Cordaan aan buren die graag een handje willen helpen. Matchmakers informele zorg ondersteunen hierbij.

  Lees verder

 • Vers aan Tafel Maaltijdservice

  Aandacht geeft smaak! Daar draait het om bij Vers aan Tafel Maaltijdservice. De maaltijdservice bereidt op ambachtelijke wijze de lekkerste maaltijden. Met verse groenten van het seizoen en vis uit duurzame vangst. Na bereiding worden de maaltijden razendsnel teruggekoeld en ingevroren. Op die manier blijven de smaak, voedingswaarden en kwaliteit optimaal bewaard.

  Lees verder

 • Leveringsvoorwaarden Cordaan Thuiszorg

  Op deze pagina vindt u de Algemene Leveringsvoorwaarden die behoren bij uw zorgovereenkomst met Cordaan Thuiszorg. Mocht u eventueel een papieren versie wensen, dan kunt u dit bij uw wijkteam kenbaar maken.

  Deze leveringsvoorwaarden bevatten informatie over onder andere het zorgplan, uw en onze verplichtingen en hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

  Lees verder

 • Fysiotherapie

  De fysiotherapeut onderzoekt en behandelt klachten van het lichaam en geeft adviezen over bewegen en zelfstandigheid. Onze fysiotherapeuten werken nauw samen met de wijkverpleegkundigen en overige zorg. Samen met u kijken ze naar de mogelijkheden om in uw eigen omgeving te kunnen wonen, bewegen en leven.

  Lees verder

 • Ergotherapie

  Ergotherapie is er voor iedereen die de dagelijkse handelingen niet (meer) naar wens kan uitvoeren. Of het gaat om gezondheidsproblemen, een handicap of problemen die ontstaan door het ouder worden. Onze ergotherapeuten helpen u graag.

  Aanmelden voor ergotherapie aan huis kan alleen als u thuiszorg heeft van Cordaan of als u woont in de regio Haarlemmermeer of Nieuw Vennep. U kunt zich aanmelden via het Clienten Service Bureau: 088 267 32 26 (keuze 1) of ergotherapieeerstelijn@cordaan.nl

  Lees verder

 • Logopedie

  Logopedie houdt zich bezig met preventie, onderzoek en behandeling van stoornissen en beperkingen op het gebied van spraak, taal, stem, gehoor, communicatie, eten, drinken en speekselverlies.  

  De logopedisten zijn lid van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) en staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Om op de hoogte te blijven van vernieuwingen en veranderingen binnen ons vakgebied volgen wij regelmatig cursussen en lezingen.

  Lees verder

 • Paramedische diensten

  Cordaan biedt ook zorg aan mensen die niet in een locatie van Cordaan wonen. U kunt als inwoner van Amsterdam gebruik maken van verschillende eerstelijnsproducten: fysiotherapie, ergotherapie, muziektherapie, diëtisten, oefentherapie Mensendieck en logopedie. Deze eerstelijnsproducten van Cordaan zijn voor iedereen toegangelijk. Voor dieetadvies, logopedie, muziektherapie en hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts, voor ergotherapie is dit afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Voor fysiotherapie en oefentherapie is een verwijzing van de huisarts niet nodig. 

  Lees verder

 • Met Cordaan in beweging

  De ‘Cordaan in beweging’ beweegprogramma’s zijn speciaal gemaakt voor senioren. De digitale beweegprogramma’s zijn te vergelijken met het tv-programma ‘Nederland in beweging’. De oefeningen kunnen zittend op een stoel worden uitgevoerd. Daardoor zijn het ook voor mensen met een beperkte belastbaarheid passende beweegprogramma’s.

  Lees verder

 • Meer bewegen voor ouderen

  Bewegen is belangrijk, zeker als je ouder wordt. Het houdt u langer fit en zelfredzaam. Botten en spieren worden sterker, de coördinatie verbetert en het bewegen heeft een gunstige invloed op diverse aandoeningen. Maar het is vooral ook leuk en gezellig, zeker als je het in groepsverband doet is het een leuke manier om in contact met anderen te komen. Bij Cordaan kunt u meedoen met de cursus 'Meer bewegen voor Ouderen' (MBvO). De lessen zijn afgestemd op de mogelijkheden en wensen van de deelnemers.

  Lees verder

 • Thuiszorg Wijkteams

  De Cordaan wijkteams bieden zorg en ondersteuning in alle wijken van Amsterdam, Diemen, Huizen en Nieuw Vennep. U kunt direct contact opnemen met het wijkteam in uw buurt. Voer hieronder uw postcode in en selecteer op het volgende scherm het onderdeel Thuiszorg bij de keuzevelden. U ziet direct de contactgegevens van het wijkteam in uw buurt. 

  Lees verder

 • Leefstijlmonitoring

  U wilt waarschijnlijk zo lang mogelijk thuis blijven wonen in uw eigen vertrouwde omgeving. Toch kunnen er situaties zijn waarbij het prettig is dat uw familie, mantelzorgers of professionele zorgverleners een oogje in het zeil houden. Leefstijlmonitoring biedt uitkomst. Cordaan biedt op basis van slimme technologie met sensoren van Sensara HomeCare: een nieuwe vorm van zorg en toezicht aan alleenwonende ouderen.

  Lees verder

 • Thuiszorg

  Cordaan Thuiszorg stelt u in staat zo lang mogelijk thuis te wonen. Wanneer dat noodzakelijk is, bieden wij u hulp. Omdat u ouder wordt, of ziek bent. Of als u een handicap hebt. Onze wijkverpleegkundigen en verzorgenden helpen u het best mogelijke uit het dagelijks leven te halen.

  Lees verder

 • Verwijzers Verpleeghuiszorg en Zorg Thuis

  Voor aanmelden voor zorg of specialistische verpleegkundige hulp thuis of verblijf in een verpleeghuis, voor informatie en advies belt u het Cliënten Servicebureau van Cordaan.

  Lees verder

 • Kunst maakt de mens

  ‘Kunst maakt de mens’ is een bijzonder programma waarbij een kunstenaar die verbonden is aan het Van Gogh Museum workshops geeft aan ouderen. Deze ouderen wonen bij Cordaan of ontvangen bijvoorbeeld thuiszorg van Cordaan. De ouderen worden uitgenodigd om actief deel te nemen aan workshops waar de beleving van kunst centraal staat, geïnspireerd op het leven en werk van Vincent van Gogh. Ook het bezoek aan een museum met werk van Van Gogh kan onderdeel zijn van het programma.

  Lees verder