Wouter Stronkhorst

Op de locatie In het Zomerpark in Nieuw-Vennep werkt Wouter Stronkhorst. Wouter: 'In In het Zomerpark ben ik beschikbaar voor iedereen, met respect voor ieders eigen levensbeschouwing, identiteit e/o religieuze achtergrond. Op deze locatie werk ik op vaste dagen: woensdag en vrijdag. Daarnaast val ik op verschillende dagen op diverse locaties in.'

Er gewoon zijn voor mijn medemens - meestal is dit die kwetsbare ander - is voor mij een belangrijke levenswaarde en –thema. Dit door bijvoorbeeld met elkaar in gesprek gaan én dan vooral te luisteren naar dat wat het levensverhaal blokkeert of de zingeving ondermijnt. Welke levensvragen spelen er hierdoor? Wat maakt het leven nu nog wel waardig en zinvol? En wat is hiervoor nodig?  

Geestelijk Verzorger Wouter Stronkhorst is te bereiken via: 
E-mail
E: wstronkhorst@cordaan.nl 

Telefoon
06 424 05 678

Aanwezigheid 
Woensdag en vrijdag