Wondverpleegkundige

De wondverpleegkundige in de Thuiszorg komt bij u thuis waarbij sprake is van complexe wondzorg. We spreken van complexe wondzorg als een wond na 2 à 3 weken niet genezen is.

De werkwijze
De wondverpleegkundige stelt een behandelplan op aan de hand van de gegevens uit de (wond)anamnese en lichamelijk onderzoek. Naast uitleg en instructie over de verzorging van de wond adviseren wij u ook op het gebied van voeding, leefstijl en hulpmiddelen. Ook bestellen wij voor u het verbandmateriaal. Indien nodig schakelen wij andere hulpverleners in. De wondverpleegkundige plant een evaluatie in en past als het nodig is het behandelplan aan. 

Wat betekent dit voor u
De huisarts of wijkverpleegkundige schakelt voor u de wondverpleegkundige in. Ook kan het ziekenhuis haar inschakelen wanneer u daar met ontslag gaat. Vervolgens nemen wij telefonisch contact met u op. We streven er naar op werkdagen binnen 48 uur een afspraak met u te maken. Uw (huis)arts blijft altijd de hoofdbehandelaar. Nadat de wondverpleegkundige u heeft bezocht zal zij altijd contact opnemen met uw (huis)arts om de bevindingen en adviezen te bespreken.

Onderliggend lijden
Er zijn verschillende oorzaken waarom een wond niet of moeilijk geneest. Diabetes of problemen met de bloedvaten (vaatlijden) zijn enkele voorbeelden hiervan, dit noemen we het onderliggend lijden. Als dit onderliggend lijden niet wordt behandeld, zal uw wond niet genezen. Om dit onderliggend lijden vast te stellen is soms aanvullend onderzoek of therapie nodig. Hiervoor kan de wondverpleegkundige andere hulpverleners inschakelen.

Sommige hulpverleners komen bij u thuis, bijvoorbeeld een ergotherapeut of diëtist. Maar het is ook mogelijk dat we u doorverwijzen naar het ziekenhuis voor onderzoek en/of behandeling. Afhankelijk van uw wensen, het doel van de behandeling en wat haalbaar is voor u.

Basisverzekering
De wondverpleegkundige houdt rekening met uw persoonlijke situatie. In principe vergoedt de zorgverzekering de kosten, ook vanuit de basisverzekering. Deze zorg valt niet onder het eigen risico. U hoeft hiervoor geen eigen bijdrage te betalen. 

Contactgegevens en bereikbaarheid
Vul voor een consult door de wondverpleegkundige onderstaand formulier in, of neem contact op met het Cliënten Servicebureau:

T: (020) 229 06 02 (maandag t/m vrijdag 08.30-17.00)
E: zorgbemiddeling@cordaan.nl 

Aanvraagformulier