Verpleegkundige hulp aan kinderen

Het Kinderverpleegkundig team verleent medisch-technische verpleegkundige zorg aan kinderen van 0 tot en met 18 jaar. Alle verpleegkundige handelingen die in het ziekenhuis gedaan worden, doen we ook thuis en op school.

Verpleegkundige zorg, thuis en op school

Het Kinderverpleegkundig team verleent medisch-technische verpleegkundige zorg aan kinderen van 0 tot en met 18 jaar in Amsterdam en omstreken. Alle verpleegkundige handelingen die in het ziekenhuis gedaan worden, kunnen we ook thuis en op school doen. Te denken valt aan:

  • antibiotica geven bij intraveneuze therapie
  • een sonde inbrengen
  • begeleiden bij zuurstoftherapie
  • katheteriseren

Door het bieden van medisch-technische verpleegkundige zorg en begeleiding thuis kunnen kinderen zo lang mogelijk thuis blijven en vaak eerder uit het ziekenhuis worden ontslagen. In voorkomende gevallen biedt het Kinderverpleegkundig team ondersteuning in de thuissituatie zodat kinderen thuis kunnen overlijden.

Zo werkt het

Als een kind thuis medisch-technische verpleegkundige zorg nodig heeft, regelt het ziekenhuis dit via de transferverpleegkundige. Zodra de aanmelding bij het Kinderverpleegkundig team binnen is, kan de zorg starten. Bij het eerste bezoek wordt de aanvraag doorgenomen en wordt er vastgesteld welke zorg nodig is. De kinderverpleegkundigen spreken met de ouders af wanneer ze langskomen. Meestal is dit overdag. 

Het Kinderverpleegkundig team werkt zeven dagen per week, van 7:30 tot 21:00 uur. De bereikbaarheid na 23:00 uur en ’s nachts wordt opgevangen door het Verpleegkundig Nachtteam.

Het Kinderverpleegkundig team doet meer

Het Kinderverpleegkundig team geeft desgewenst informatie, advies en begeleiding aan ouders, begeleiders en onderwijzers. Het team komt niet alleen bij kinderen thuis en op school, maar verleent ook zorg bij kinderdagverblijven en kinderhospices.

Meer informatie?

Wilt u meer weten, bel dan met het Kinderverpleegkundig team van Cordaan:
(020) 229 36 50.
Voor de zorg van het Kinderverpleegkundig team is een indicatie nodig. Wij kunnen de aanvraag van deze indicatie verzorgen. Er is geen wachtlijst voor de zorg van het Kinderverpleegkundig team. Binnen 24 uur na aanmelding start de zorg.

Verpleegkundige zorg op scholen

De scholen Drostenburg en Orion College West leggen zich toe op onderwijs aan kinderen met een revalidatie- en/of medische hulpvraag. Voor deze leerlingen zijn verpleegkundige handelingen noodzakelijk, ook tijdens schooltijd. Alleen met accurate hulp door kinderverpleegkundigen kunnen deze leerlingen participeren in het onderwijs. Daarom werkt het Kinderverpleegkundige team van Cordaan op deze schoollocaties. Door hun zorg kunnen ook bijvoorbeeld leerlingen met ernstige epilepsie binnen Amsterdam naar school.

Contact scholen

Drostenburg: (020) 398 77 55

Orion College: (020) 611 12 13