Team Herstel

Team Herstel bestaat uit ervaringswerkers met een psychiatrische en/of verslavingsachtergrond. Het team adviseert directie en managers over het beleid. Het team benut eigen ervaringen om anderen te ondersteunen in hun persoonlijke herstelproces, het vinden van eigen kracht, wensen en dromen. Dat gebeurt bijvoorbeeld via de cursus ‘Hey, doe je mee?’. Het team zoekt naar de kracht die een cliënt in zich heeft. Op dit moment bestaat het team uit 10 ervaringswerkers. Ieder vult de functie op zijn of haar eigen manier in.

Wat is herstel

In de sector GGZ van Cordaan is al sinds enige jaren de herstelvisie leidend in de zorg. Herstel betekent in dit verband niet genezen. Het gaat om maatschappelijk, sociaal en persoonlijk herstel. De herstelvisie is gericht op het opbouwen en hervinden van de eigen identiteit en het heroveren van regie op het eigen bestaan en het weer meedoen in de maatschappij. 

Evenementen

Een voorbeeld is het jaarlijkse Cordaan GGZ Evenement, dat in november 2015 voor cliënten en medewerkers plaatsvond in cultureel centrum De Rode Hoed. Omdat vanuit de herstelvisie de samenwerking, transparantie en betrokkenheid tussen cliënten en medewerkers steeds belangrijker wordt, was het in 2015 voor het eerst een evenement voor en door beide groepen. Het thema van de dag was dan ook ‘De route van ontmoeten’. In januari vond vervolgens het evenement 'Let's Talk About Sex' plaats, waarbij het thema intimiteit en seksualiteit volop aandacht kreeg.

 

 

Cursussen en workshops

Het team is een van de belangrijkste instrumenten om vorm en inhoud te geven aan de herstelvisie. Zo komen zij op alle locaties, ontwikkelen en geven trainingen aan cliënten en aan medewerkers/teams, zij ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuw beleid en zijn actief bij het organiseren van bijeenkomsten en evenementen over diverse thema’s binnen de GGZ.

Aanbod Team Herstel

 • Huiskamergesprekken

  De Huiskamergesprekken zijn toegankelijk voor alle cliënten van iedere locatie. Team Herstel gaat elke 2 weken in gesprek over onderwerpen die bij de bewoners/bezoekers leven, onder het genot van een kopje koffie of thee.

  Je bent ook welkom als je alleen maar een kopje koffie wil drinken en luisteren.

  Informatie en/of aanmelding

  Chantal van Veldhuizen
  cvanveldhuizen@cordaan.nl
  telefoon 06 51 96 98 21

 • Overwegingsgroep 'verslaving & herstel'

  Ben jij het ook helemaal spuugzat? Super! Je bent namelijk niet de enige.

  Met verslaving omgaan is vreselijk moeilijk. Stoppen, minderen of er gewoon maar eens met iemand over praten lijkt misschien wel totaal onmogelijk.

  Je staat er niet alleen voor!

  De Overwegingsgroep is er voor iedereen die worstelt met een verslaving. Zonder agenda en zonder oordeel. Het maakt niet uit waar je verslaafd aan bent geraakt (drank, drugs, gokken, games, seks of iets anders) of hoe dat gebeurd is. De belangrijkste voorwaarde is dat je openstaat voor herstel.

  Leven in herstel (met een verslaving) gaat veel verder dan stoppen met gebruik. Het gaat om terug-, én vooruit kijken. Hoe ga je verder? Wat wil je bereiken? In de groep kun je terecht met vragen en problemen, maar evengoed om te vertellen wat goed gaat en waar je trots op bent. We delen ervaringen, luisteren naar elkaar en bieden elkaar steun. Voor meer informatie download de flyer.

  Informatie en/of aanmelding

  Erwin de Waard                              
  Tel: 06 28 37 02 65
  Mail: edewaard@cordaan.nl

 • Fotovoice

  De cursus gaat over het bewust worden van stigma, zelfstigma en kwaliteiten en vaardigheden aanreiken om hiermee om te gaan. Zowel stigma's, zelfstigma's en kwaliteiten worden aan de hand van door deelnemers gemaakte foto's , aangevuld met een zelf geschreven ervaringsverhaal, in beeld gebracht. Foto's die allemaal een stukje van een levensverhaal vertellen. De cursus sluit af met een certificaat en een tentoonstelling van de gemaakte foto's en ervaringsverhalen.

  Informatie en/of aanmelden:

  Leon Naarden
  lnaarden@cordaan.nl
  telefoon 06 39 18 71 89

 • Herstelwerkgroep

  De herstelwerkgroep is een zelfhulpgroep van Cordaan-cliënten die eens per twee weken bij elkaar komt. In de herstelwerkgroep worden vooral ervaringen en tips uitgewisseld om elkaar verder te helpen. We bespreken thema’s die ook door de deelnemers zelf ingebracht kunnen worden. Voorbeelden van thema’s zijn: hoe bouw je je sociale contacten op? Wanneer kom je wel en niet uit voor je psychiatrische achtergrond? Hoe ga je om met stigmatisering? Wat doe je als je niet tevreden bent over je medicatie? Wat doe je in je vrije tijd? Hoe houd je je dagstructuur aan en wat kunnen hobby’s daarin betekenen? Hoe ga je om met relaties, vriendschap en verliefdheid?

  Een herstelwerkgroep is geen therapiegroep. We kijken verder dan jouw kwetsbaarheden: herstel gaat vooral over het verkennen en inzetten van je mogelijkheden en talenten.

  Informatie en/of aanmelden:

  Leon Naarden
  lnaarden@cordaan.nl
  telefoon 06 39 18 71 89

   

   

 • HEY, Doe Je Mee

  Het belanden in de psychiatrie en/of verslavingszorg, met name langdurig, heeft impact. Een behoorlijke impact op alle facetten van je leven. Veel facetten dreig je kwijt te raken of ben je kwijt geraakt. Het is dan ook geen makkelijke opgave om deze facetten terug te vinden. Ondergenoemde thema’s zijn maar een greep uit vele thema's die aan de orde komen:

  • Gezondheid
  • Stigma/zelfstigma
  • Verliezen van dromen, hoop, toekomstperspectief
  • Financiën

  Deze cursus is ontwikkeld door ervaringswerkers bij Cordaan met als rode draad in beweging komen. Niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk. Fysieke beweging heeft een gunstig effect het welbevinden van mensen, maar als je alle zelfvertrouwen bent verloren, je niet meer weet mee te komen, jezelf misschien niet durft voor te stellen dan moet er meer in beweging komen, namelijk de beweging in veranderen. De duur van de cursus is negen bijeenkomsten en wordt afgesloten met een certificaat.

  Informatie en/of aanmelden:

  Chantal van Veldhuizen
  cvanveldhuizen@cordaan.nl
  telefoon 06 51 96 98 21

 • Herstel kan dat wel?

  Meer informatie:
  Chantal van Veldhuizen
  cvanveldhuizen@cordaan.nl
  telefoon 06 51 96 98 21

 • Werken met eigen ervaring (WMEE)

  Start op donderdag 9 september!

  Deelnemers ondersteunen in hun zoektocht naar mogelijkheden om te gaan werken als ervaringswerkers.

  Programma
  De cursus bestaat uit 12 lessen van 3 uur, opgedeeld in drie blokken:
  Blok I: Het eigen verhaal
  Kennismaken, ervaringen uitwisselen, eigen verhaal vertellen aan de hand van opdrachten, en de begrippen herstel en ervaringsdeskundigheid.
  Blok II: Oriëntering op werksituaties
  Met behulp van gastdocenten wordt verkend waar en hoe met ervaringswerkers gewerkt wordt en wat dat werk inhoudt.
  Blok III: Vaardigheden
  Dit blok bevat veel oefeningen om vaardigheden te oefenen die van pas komen in het werk van een ervaringswerker.

  Voor wie?
  De cursus is bedoeld voor mensen die zich in het beginstadium bevinden van het inzetten van eigen ervaringen. Er zijn geen eisen aan cursisten met betrekking tot opleiding en eerdere werkervaring. De cursus wordt afgesloten met een certificaat.

  Bijzonderheden
  De cursisten werken met een werkboek, waar steeds een inleiding over het onderwerp is opgenomen en een aantal werkopdrachten ter verdieping van het onderwerp. Elke les sluit af met een huiswerkopdracht ter voorbereiding op het volgende onderwerp. De cursus start telkens wanneer zich voldoende deelnemers hebben aangemeld.

  Informatie en/of aanmelding

  Claudia Waalberg
  cwaalberg@cordaan.nl
  telefoon 06 11 59 88 14

 • WRAP

  Meer informatie:
  Odette van der Heijden
  ovanderheijden@cordaan.nl
  telefoon 06 11 87 53 39

 • De Crisiskaart

  Als je in een crisis raakt en niet meer in staat bent om zelf aan te geven wat er aan de hand is en wat je nodig hebt, dan kan je gebruik maken van een crisiskaart. De crisiskaart is een kaart waarop staat hoe je in geval van crisis het liefst bejegend en opgevangen wil worden, wat jij wil dat er wordt geregeld en welke vertrouwenspersonen en behandelaren kunnen worden gebeld. Wil je samen met een ervaringswerker van Team Herstel een crisiskaart maken? Voor meer informatie download de flyer.

  Informatie en/of aanmelding

  Claudia Waalberg
  cwaalberg@cordaan.nl
  telefoon 06 11 59 88 14

 • Presentatie Middelen en Verslaving (voor teams)

  Iemand met een verslaving proberen te helpen kan een heel onmachtig gevoel geven. Tijdens de presentatie middelengebruik en verslaving zal dieper worden ingezoomd op wat een verslaving is, hoe je aansluit bij iemand met een verslaving en hoe dit samenhangt met het middelenbeleid van Cordaan. Ook is er ruimte voor het delen van ervaringen, knelpunten en een gezonde discussie omtrent het omgaan met middelengebruik.

  De presentatie zal worden gegeven door ervaringsdeskundigen op het gebied van verslaving werkzaam bij Team Herstel. Door samen met jouw team deze eerste stap te nemen streven we naar een organisatie waarin middelenmisbruik niet langer als normaal wordt gezien.

  Oscar Neve
  oneve@cordaan.nl                         
  Telefoon 06 34 45 57 65

  Alewijn Verboon
  averboon@cordaan.nl
  Telefoon 06 42 22 40 57

 • Presentatie Stemmen Horen (voor medewerkers en/of bewoners)

  Definitie stemmen horen.
  Stemmen horen is het horen van een of meerdere stemmen zonder dat er sprake is van een meetbaar geluid of aanwijsbare geluidsbron.

  Het leven met stemmen kan behoorlijk ingewikkeld zijn voor de persoon die daarmee worstelt kun je nagaan voor de personen in hun omgeving of voor de medewerkers die hun bewoner hierbij willen ondersteunen of begrijpen.

  Claudia Waalberg (ervaringsdeskundig specialist bij team herstel van Cordaan) leeft al vele jaren met haar stem(men) en heeft een presentatie ontwikkeld om uit te leggen wat het is om stemmen te horen, wat het juist niet is en hoe zij daarmee leeft en een bevredigend leven heeft opgebouwd in harmonie met haar stem(men).

  Zij verteld ook wat helpend kan zijn en wat juist niet helpend is. Er is alle ruimte om vragen te stellen en in discussie te gaan.
  De presentatie duurt 2 uur maximaal en wordt gegeven door Claudia Waalberg.

  Voor meer informatie:
  Claudia Waalberg

  Email: cwaalberg@cordaan.nl
  Mobiel 06 11 59 88 14
   

 • HOB cursus (voor medewerkers)

  Meer informatie:
  Claudia Waalberg
  cwaalberg@cordaan.nl
  telefoon 06 11 59 88 14

 • HOT (Herstelondersteunende Teambijeenkomsten)

  HOT’s zijn Herstel Ondersteunende Teambijeenkomsten, waarbij een ervaringswerker vanuit Team Herstel aansluit bij een overleg met begeleiders. HOT heeft als doel om vanuit herstelvisie en cliëntvisie vragen te stellen over wat er speelt op een afdeling en feedback te geven. HOT kan plaatsvinden tijdens een cliëntbespreking of als intervisiebijeenkomst. Het is een succesvolle methode om begeleiders te ondersteunen in het 'hersteldenken'. Zoals een medewerker vanuit de HOT ooit zei: “Een ervaringswerker bekijkt de situatie vanuit de ogen van de cliënt en dat geeft ons nieuwe inzichten, zoals hoe wel of niet te handelen”. 

  Informatie

  Anke van der Meer
  avandermeer@cordaan.nl
  telefoon 06 38 67 68 28

 • Herstel Werkt!

  Cordaan werkt samen met Amsterdamse GGZ-organisaties in 'Herstel Werkt!'. Herstel werkt! geeft een overzicht van alle herstelgerichte activiteiten in de wijken van Amsterdam. Inlooplocaties, ervarings- en herstelgroepen, cursussen als mindfulness, omgaan met stress, en individuele begeleiding.

  Lees op de website Herstel Werkt! alles over het herstelgerichte activiteitenaanbod van Cordaan, Arkin, HVO Querido, GGZ Ingeest, De Regenbooggroep, Leger des Heils enzovoort.

  Informatie:

  Anke van der Meer
  avandermeer@cordaan.nl
  telefoon 06 38 67 68 28

Team Herstel

Projecten

Afronding Erasmus+ project
Cordaan heeft meegedaan aan het Erasmusproject:
Een Europees profiel voor ervaringsdeskundigen'.
Doel van het project is om Europees breed arbeidsprofiel voor ervaringsdeskundigen te creëren, zoals een functieomschrijving, toelatingseisen, competentieprofielen en plaatsing in bedrijven en therapeutische teams.

 
 
 
Deze normen zullen de basis vormen voor kwalificatiemodules in onderwijs en trainingen voor ervaringsdeskundigen in het psychosociale werk.
Al deze documenten zijn vrij toegankelijk.
​Voor meer info zie: Afronding Erasmus+ project 

 

 

Teamleden

Klik op de foto voor meer informatie

Contactgegevens Team Herstel

Team Herstel, Johan Jongkindstraat 3, 1062 CK Amsterdam
Onze locatie bevind zich in woonzorgcentrum De Riekerhof

Mailadres: cvanveldhuizen@cordaan.nl
Telefoon: 06 51 96 98 21 (Chantal van Veldhuizen)

Locatie Team Herstel

Zie ook onze websites:

Like ons op Facebook